Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lek på jobbet ska tas på allvar

Samuel West
Samuel West har nyligen disputerat om lek på arbetsplatser

Samuel West är den första som genom riggade experiment har lyckats visa det vi redan anat; att lek ökar kreativiteten i en arbetsgrupp.
– Lek på kickoffs och personaldagar i all ära men viktigast är en lekfull chef som föregår med gott exempel i vardagen. Det säger SamueI West som i dagarna lägger fram sin avhandling vid Lunds universitet.

Samuel West har i två studier låtit närmare 300 personer delta i olika experiment där lek kopplas samman med kreativitet.

I den första studien hyrde Samuel West in sig på en konferensanläggning och använde mötesdeltagarna i sina försök. Hälften av mötena piggades upp med hjälp av lekfulla stimuli och övningar som leksakspistoler, lösmustascher, ”silly meeting games” och annat. Den andra hälften höll konventionella möten. Den självskattning som alla deltagare gjorde, både före och efter mötena, visade tydligt att den grupp som hade lekfulla möten kände sig mer kreativa.

Lekfulla möten, kickoffs och personaldagar arrangerade av utomstående konsulter kan vara bra men det väsentliga är, enligt Samuel West, att lekfullheten blir en integrerad del av arbetsplatsen:

- Här pekar all forskning på att chefen spelar en viktig roll; leker inte chefen så leker ingen annan heller, säger Samuel West. Det spelar ingen roll att man som i Sverige har platta organisationer.

Den andra studien som Samuel West gjorde var att låta 100 personer, uppdelade i olika arbetslag, delta i improvisationsteater.

- Improvisationsteater är ett lekfullt och lite annorlunda grepp som kan användas för att öka tilliten inom en grupp, säger Samuel West.

Hälften av arbetslagen fick vid tre tillfällen göra improvisationsteater medan den andra hälften jobbade på som vanligt. Alla fick göra kreativitetstest, både på individ och på gruppnivå, före och efter hela övningen som pågick under en månad.

Resultaten blev förvånansvärt tydliga. Kreativiteten sköt i topp bland de som fått spela improvisationsteater. Tydligast resultat blev i de test som mätte gruppkreativitet.

- Gruppens kreativitet är också den som är mest intressant för ett företag, menar Samuel West. Moderna företag vill inte längre ha den kreativa ensamspelaren. Det är gruppen som helhet som ska vara kreativ.

För att bättre kunna mäta gruppkreativitet utvecklade Samuel West ett eget test. Nu har han fått pengar av VINNOVA för att förfina testet och föra ut det på marknaden.

 

 

Kontakt

Samuel West disputerar med avhandlingen ”Playing at Work: Organizational play as a Facilitator of Creativity”. Han nås på Samuel.west@psy.lu.se eller 0709-38 62 98.
Läs mer på www.psy.lu.se/samuel-west

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.