Lunds universitet säkrar ökad lärarbehörighet i fysik i svenska skolan

Lärare i undervisningssal

Enligt Skolverket saknar en tredjedel av alla lärare i grundskolan ämnesbehörighet i de ämnen de undervisar. När det gäller ämnena fysik, biologi och kemi är det så många som 40 procent. För att bidra till problemets lösning arrangerar Lunds universitet uppdragsutbildningen Fysik för lärare i åk 7-9, som en del av den nationella satsningen Lärarlyftet.

För att mätta lärarbristen i fysik i årskurs 7-9 rapporterar Skolverket att det behövs examineras 550 nya fysiklärare per år de kommande fem åren. Under de senaste tio åren har genomsnittsantalet nyutexaminerade fysiklärare i samtliga årskurser, gymnasiet inkluderat, varit 73 per år.

Lassana Ouattara, lärare på uppdragsutbildningen Fysik för lärare i åk 7-9, projektledare för Nationellt resurscentrum för fysik och lärare på grundutbildningen i fysik vid Lunds universitet, menar att behöriga ämneslärare, nya som gamla, är en grundförutsättning för våra elevers skolgång.

– Bristen i behörighet, som är vida utspridd bland fysiklärare ute på skolorna idag, gör att många undervisar direkt ur läroböckerna eller genom lektioner från webben. Det är svårt att undervisa i ett ämne där man inte har behörighet och en brist på kunskap hos lärare kan leda till brist på intresse bland eleverna. De får ingen inspiration att vilja fortsätta fördjupa sig.

År 2009 var första året då Sverige presterade under genomsnittet i naturvetenskap i PISA:s mätningar, med ytterligare försämringar vid 2012 års resultat. En av rekommendationerna som presenterades var att förbättra kvaliteten och attraktionskraften i läraryrket, vilket bland annat innefattade professionell kompetensutveckling.

Uppdragsutbildningen Fysik för lärare åk 7-9 vid Lunds universitet är ett direkt resultat av diskussionen och leds av Nationellt resurscentrum för fysik. Genom seminarier, workshops och lekplatsfysik försöker man stimulera intresset för fysik bland Sveriges lärare. Deltagarna kompetensutvecklas i fysikens huvudområden och i fysikdidaktik.

– Fysik är ett spännande ämne. Det förklarar mycket om livets byggstenar och hjälper en att förstå sin omvärld. Om elever tycker att fysik är tråkigt kan det bero på ett kunskapsgap, eller att det saknas rätt undervisningsmetod för att stimulera intresset och nyfikenheten, säger Lassana Ouattara.

För att en lärare ska få vara en del av Lärarlyftet, måste den enskilda skolans rektor godkänna deltagandet, vilket visat sig inte vara en självklarhet alla gånger.

– Skolans verklighet avspeglas hos de deltagande lärarna. Att kompetensutvecklas kan vara tufft om läraren jobbar heltid, studerar halvtid och möjligtvis har en familj. Om rektorerna hade varit mer motiverade och involverade hade det blivit en vinst för alla, inte minst samhället. Lärarlyftet hade fått sig ett lyft, säger Lassana Ouattara.

Fakta relaterad till Fysik för lärare i åk 7-9

Kursen ges på halvfart och sker på distans, med några få träffar vid Lunds universitet. Efter examination ges lärarna 45 hp, som kan tillgodoräknas vid en vidareutbildning i ämnet.


PISA är en internationell studie som utförs vart tredje år med syftet att undersöka i vilken grad utbildningssystemet bidrar till hur väl niondeklassare är rustade att möta framtiden. Elevernas förmågor mäts i matematik, läsförståelse och naturvetenskap.

Kontaktinformation

Avdelningen för uppdragsutbildning
info [at] education [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 (0)46-222 0707

Besöksadress:
Medicon Village
Scheeletorget 1, Lund
Karta

Postadress:
Box 117
221 00 Lund

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.