Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitet satsar 100 miljoner på forskningsprogram inom hållbar utveckling

Foto på träd. Fotograf: Annie Spratt/Unsplash
Foto på träd. Fotograf Annie Spratt/Unsplash

Lunds universitet satsar 100 miljoner kronor på ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling. Programmet ska attrahera internationell forskningskompetens och leda till att fler internationellt ledande forskningsmiljöer inom hållbarhet etableras.

-    Lunds universitet har med sin bredd och spets unika möjligheter att ta sig an komplexa frågor som hållbarhet och här har vi en fantastisk chans att stärka tvärvetenskapliga miljöer, säger Lunds universitets rektor Erik Renström.

-    Det här är en strategisk satsning som betonar excellens. Genom att bygga ut forskarskolan Agenda 2030 med fler doktorander och samtidigt satsa på ett stort antal postdoktorer inom tvärvetenskapliga projekt räknar vi med att få en bred, internationell sammansättning på forskare och idéer. Målsättningen är internationellt ledande miljöer och vi ser fram emot projektansökningar som visar på nyskapande, samverkan och att forskningen verkligen har utvecklingspotential, säger vicerektor Per Mickwitz som ansvarar för programmet.

Den nya forskningssatsningen är en del av ett strategiskt arbete inom hållbarhet som Lunds universitet gör. Tidigare satsningar inbegriper 64 miljoner kronor på Forskarskolan Agenda 2030 som startade 2019 och har rönt stort internationellt intresse och haft högt söktryck. Hållbarhetsforum, det koordinerade navet för hållbarhet inom forskning och utbildning vid Lunds universitet har fått ökade medel och utökat uppdrag och Lunds universitet har antagit en ny hållbarhetsstrategi och hållbarhetsplan. Den nya satsningen svarar dessutom till regeringens strategiska forsknings- och innovationssatsningar inom hållbarhet samt EU:s budget där en stor del kommer att användas för att möta samhällsutmaningarna med koppling till Agenda 2030 framöver.

- Lunds universitet har inte bara möjlighet utan också ett stort ansvar att bidra till ökad kunskap om hållbarhet och också bidra till den omställning som samhället står inför och som kräver många olika infallsvinklar, nytänkande och innovationer, säger Erik Renström.
 
Fakta:
Satsningen består sammanlagt av 100 miljoner kronor och den första utlysningsomgången startar 2021. Programmet består av två delar:
Den ena delen är en satsning på upp till 12 postdoktorstjänster inom tvärvetenskapliga projekt med koppling till Agenda 2030. Minst tre fakulteter ska vara involverade i varje projekt som också ska ha en tydlig samverkanskoppling.

Den andra delen av satsningen består av åtta nya doktorandtjänster inom forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet som startade 2019 och idag har 17 doktorander från samtliga fakulteter vid universitetet.  
 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.