Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljonpris för forskning om hormoner och diabetes

Den danske forskaren Jens Juul Holst började studera tarmhormoner när detta inte var något stort forskningsfält. Men sedan kom den globala ökningen av sjukdomarna diabetes och fetma, där tarmhormonerna spelar en nyckelroll.
Jens Juul Holsts forskning har bland annat lett till två viktiga läkemedel för typ 2-diabetes. Nu får han Fernströmstiftelsens Nordiska pris på en miljon kronor.

Eric K. Fernströms stiftelse delar årligen ut dels lokala priser till forskare vid Sveriges sex medicinska fakulteter, dels ett stort nordiskt pris. Årets mottagare, Jens Juul Holst, har fått priset för ”upptäckten av hormon i mag-tarmkanalen och deras reglering av kroppens blodglukosnivå, vilket lett till ny behandling av diabetes”.

Jens Juul Holst hade ursprungligen tänkt bli magkirurg, men kom under utbildningen att arbeta på ett sjukhuslaboratorium inriktat på tarmhormoner. En av de frågor man studerade var varför vissa patienter som opererats för cancer eller magsår fick mycket låga sockernivåer i blodet. Kunde det ha med en ändrad hormonutsöndring att göra?

Forskningen kom att ta överhanden, och professor Juul Holst fullföljde aldrig sin kirurgutbildning. På 80-talet fann hans forskargrupp ett hormon kallat GLP-1, som verkade spela en viktig roll vid både fetma och diabetes. Man arbetade i flera år i laboratoriet med att studera detta hormon och dess många och komplicerade funktioner. Till slut var det dags att, i samarbete med Karolinska Institutet, gå vidare till studier på patienter.

– Vi ville se om GLP-1 verkligen fungerade som vi trodde, så att det kunde sänka blodsockret hos personer med diabetes. Och det gjorde det! Att få det resultatet var det roligaste som hänt i mitt forskarliv, säger Jens Juul Holst.

Jens Juul Holst
Jens Juul Holst, mottagare av Eric K. Fernströms stora Nordiska pris 2015. Foto: Ingela Björck
Han ser likheter mellan de canceropererade patienter han mötte i början av sitt forskararbete och de fetmapatienter som idag opereras med ”gastric bypass” för att minska magsäcken. Även de senare får mycket lägre sockernivåer i blodet än tidigare.

– De fetmapatienter som också har diabetes blir inte sällan helt friska efter operationen. Vi tror skälet är att maten blir snabbare absorberad i magtarmkanalen. Det ger en utsöndring av GLP-1 som kan vara hela 30 gånger högre än tidigare, säger Jens Juul Holst.

Tarmhormoner var inget stort forskningsfält när han började sina studier. Men nu, med en global fetmaepidemi och dito diabetesepidemi, är detta ett stort forskningsområde. Nära 400 miljoner människor i världen har idag typ 2-diabetes, varav ca 400 000 i Sverige och 320 000 i Danmark.

Jens Juul Holsts forskning kring GLP-1 lett bl.a. till att företaget Novo nordisk utvecklat ett GLP-liknande ämne som blivit en internationell storsäljare. Även ett av hans senare fynd, ett enzym kallat DPP-4 som behöver bromsas för att GLP-1 ska kunna fungera bra, har lett till framgångsrika läkemedel.

Jens Juul Holst har skrivit mer än 1000 publikationer och är medlem av flera vetenskapliga sammanslutningar, bl.a. Danmarks Naturvidenskabelige Akademi och Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Han har också fått en rad prestigefyllda internationella priser.

Eric K. Fernströms sex lokala priser samt "Nordiska priset" delas ut vid det populärvetenskapliga arrangemanget Forskningens dag den 4 november i Lund. Journalister som så önskar kommer att kunna träffa pristagarna samma dag.

Ingela Björck

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.