Ny fas kräver uthållighet och omtanke

Kvinna i trädgården
Vicedekan Elsa Trolle Önnerfors är nöjd med hur Juridiska fakulteten löste övergången till distansunder­visning.

Den första fasen var fylld av kreativitet och gemensamma krafter. Elsa Trolle Önnerfors var förvånad över hur smidigt övergången till distans­undervisning gick. Men nu handlar det mer om hur studenterna mår och uthållighet – oklart hur länge.

–Jag gjorde av med en årsförbrukning av kreativitet de första veckorna, och lärde mig att mycket går att göra om man inte är rädd för att testa, säger Elsa Trolle Önnerfors, lektor i rättshistoria och vicedekan med ansvar för utbildning på Juridiska fakulteten.

Fakulteten hade redan kommit långt digitalt före pandemin. Alla kurser fanns samlade i deras lärplattform Blackboard och lärarna var inkörda på hur den fungerade.  Fakulteten har också en egen inspelningsstudio och amanuenser –– studenter som är anställda – som var specialutbildade i lärplattformen.

– Amanuenserna var en oerhörd tillgång när vi skulle lägga till filmade föreläsningar och digitala tentor i Blackboard, säger hon.

Det vanliga schemat

Fakulteten valde att följa det vanliga schemat för att skapa en trygghet hos studenterna. De olika digitala rummen inne i Blackboard heter till och med samma som salarna på Juridicum. Efter ett tag valde en del lärare att korta undervisningspassen.

– Vi har lagt in pauser oftare – efter 30 minuter. Det kräver mer att hålla koncentrationen på distans, säger Elsa Trolle Önnerfors.

Någon dag efter beslutet om distansundervisning skulle hon ha haft en muntlig tenta för 100 studenter, där de brukar få svara på frågor 20 minuter var. Nu fick den snabbt göras om till en skriftlig digital tenta, med alla hjälpmedel tillgängliga. Men betygsutfallet blev ungefär detsamma som det brukar vara, ett tecken på att det fungerade.

– Jag tror tidsbegränsningen är avgörande, och att ställa frågor som kräver att du har läst kurslitteraturen väl, säger hon.

Efter påsk var de initiala utmaningarna på många sätt lösta. En fungerande men mer färglös och mindre social vardag tog vid. Nu menar Elsa Trolle Önnerfors att det viktigaste är hur studenterna mår.

– Särskilt de studenter som kanske redan hade ett begränsat socialt liv, de måste vi försöka fånga upp, säger hon.

Växande psykisk ohälsa

Studentbarometern har visat på växande psykisk ohälsa under senare år och det studiesociala sammanhanget fattas många studenter i coronavirusets spår. Den festfyllda våren är också inställd och nationerna håller stängt. En del studenter på Juridicum har valt att åka hem till sina familjer under pandemin, men många är kvar i Lund.

– Vi måste visa att vi fortfarande finns där för studenterna – en kurs har valt att göra det genom digitalt fredagsmys där de diskuterar aktuella rättsfall, säger Elsa Trolle Önnerfors och tillägger att fakulteten också använder sociala medier för att hålla kontakten med studenterna.

Den stora frågan i skrivande stund är om studenterna får komma tillbaka till hösten. Juridiska fakulteten antar som vanligt till mastersprogrammen, där många är betalande internationella studenter. Det blir ett inkomstbortfall.

– Vissa studenter kommer möjligen tacka nej om det blir en digital kursstart. Det kommer att bli mer eller mindre ekonomisk kännbart för flera fakulteter., säger hon.

Pausar utbytesverksamheten

Deras egna studenter som planerat för studier utomlands är också osäkra. Flera asiatiska länder har redan meddelat att de pausar utbytesverksamheten under hösten.

Klart är att fler vill studera än någonsin. Pengar ska skjutas till för att kunna ta emot studenter. Nya utbildningar håller också på att skapas för permitterade eller arbetslösa. Juridiska fakulteten kommer att utöka sina studieplatser. Elsa Trolle Önnerfors har alltid varit intresserad av det digitala och ser en del fördelar med chockdigitaliseringen. Men den har också fått henne att inse hur mycket hon saknar mötet med både studenter och kollegor.

– Jag saknar människor i alla sammanhang. För att hålla ångan uppe måste jag planera för att det blir som vanligt till hösten, även om jag är plågsamt medveten om att det kanske inte blir så, säger hon.

Om LUM

Lunds universitets magasin LUM utkom första gången 1968.
Den tryckta tidningen utkommer idag med 6 nummer per år och når samtliga anställda och nästan lika många utanför universitetet.
Jenny Loftrup är redaktör och Caroline Runéus ansvarig utgivare. 

Kontakta LUM:s redaktion