Nya hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten 2021

Doktorshattar som ligger på rad. Foto.

Framstående insatser inom reumatologi och epidemiologi samt logopedi och audiologi lyfts fram när Medicinska fakulteten utser två nya hedersdoktorer för 2021. Tuhina Neogi och Laurence B. Leonard kommer att promoveras i Lunds domkyrka den 27 maj 2021.

Förebild som ledare

Professor Tuhina Neogi är verksam vid Boston University School of Medicine, USA, inom området reumatologi. Hon är en världsledande expert inom de båda ledsjukdomarna gikt och artros och är också en högt uppskattad och prisad mentor för andra forskare inom området. Tuhina Neogi har hittills handlett ett drygt tjugotal doktorander och postdoktorala studenter och har mottagit ett flertal utmärkelser och priser. 2005 inleddes ett samarbete med Lunds universitet som under åren blivit allt mer intensivt. Det är framför allt knutet till avdelningen för ortopedi i Lund och professor Martin Englunds forskargrupp, enheten för klinisk epidemiologi.

– Professor Neogi är en kliniskt verksam reumatolog samt en metodologiskt stark och excellent vetenskapskvinna. Hennes fokus ligger på epidemiologisk forskning och utbildning rörande ett par av våra vanligaste ledsjukdomar som orsakar smärta och nedsatt funktion.

– Hon har många aktiva år kvar och torde därmed förbli en utmärkt källa till inspiration för kollegor vid Lunds universitet under lång tid, bland annat som förebild i framgångsrikt akademiskt och kliniskt ledarskap, säger Martin Englund.

En nestor inom logopedin

Professor Laurence B. Leonard är verksam vid Purdue University, USA, och har under en lång och betydelsefull karriär studerat orsakerna till och konsekvenserna av språkstörning hos barn. Framför allt har han bidragit med teoretiska ramverk för hur språkstörningens orsaker ska förstås, vilket har haft stor betydelse för logopediskt omhändertagande av barn med dessa svårigheter.

Professor Laurence B. Leonard har under många år har varit en betydelsefull samarbetspartner och inspirationskälla för forskare och universitetslärare inom logopedi och audiologi vid Lunds universitet. Trots lång karriär visar Leonards forskningsproduktion inga avmattningstendenser och hans senaste metoder används just nu i studier av ordinlärningen hos barn med språkstörning som genomförs vid Lunds universitet.

– Professor Leonard är en nestor inom logopedin. Hans forskning om språkstörning hos barn har hjälpt oss att förstå bakgrundsmekanismerna till svårigheterna, och likheter och skillnader i hur svårigheterna kommer till uttryck hos inlärare av olika språk, säger Olof Sandgren, forskare i logopedi vid avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi.

– Professor Leonards forskningsresultat är centrala inslag i utbildningen av blivande logopeder vid Lunds universitet liksom i det kliniska logopediska arbetet att diagnostisera och beskriva språkstörningens natur och konsekvenser.

Kategorier
Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.