Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt nätverk samlar AI-forskare

Artificiell intelligens
Bild: Mostphotos

I nätverket AIML ingår forskare vid Lunds universitet som intresserar sig för artificiell intelligens. Nätverket samlas regelbundet för att knyta nya kontakter och bygga framtida samarbeten över fakultetsgränserna. Hittills har runt 200 forskare registrerat sig.

På universitetet har man forskat på artificiell intelligens i olika former sedan 1980-talet. Oavsett om man sällar sig till skeptiker- eller entusiast-sidan i diskussionen om i vilken utsträckning AI tros förändra framtiden, är de flesta ense om att tekniken redan nu påverkar samhället på flera nivåer. 

Läs mer: AI-nätverkets hemsida

Det är mot den bakgrunden en grupp forskare bildat det nya nätverket AIML - The network for Artificial Intelligence and Machine Learning at Lund University.  

– Vi har redan kommit långt inom AI, det är inget nytt för oss. Däremot behöver vi som forskare lära känna varandra, få reda på vad vi gör och kommunicera det till resten av världen, säger Kalle Åström, professor i matematik och en av initiativtagarna.

Prorektor Sylvia Schwaag Serger inledde nätverksträffen för AI-forskare
Prorektor Sylvia Schwaag Serger inledde nätverksträffen för AI-forskare

Bred AI-forskning

AI-forskningen vid Lunds universitet sker inom flera områden, bland annat robotteknik, matematik, astronomi, medicin, statsvetenskap och kognitionsvetenskap. Det är särskilt viktigt att ”hårda” och ”mjuka” ämnen möts inom AI, anser Kalle Åström och tar ett exempel från den egna forskningen:

– När man studerar data med statistik och maskininlärning, är det lätt hänt att det smyger sin in en skevhet, eller bias. Det kan bero på okunskap under insamlingen av data, men det kan också finnas legitima skäl. Exempelvis bör man inte testa läkemedel på spädbarn, men då får man inte heller information om biverkningar hos spädbarn. Sådana här frågeställningar är värda att diskutera över ämnesgränserna.

Vill nå utanför universitetet

Enligt Kalle Åström är Lunds universitet synnerligen väl lämpat för att husera ett AI-nätverk:

– Vi är i stort sett kompletta, vilket gör att det finns goda förutsättningar att på ett hyfsat smidigt sätt få till stånd kunskapsutbyten och samtal med högt i tak, säger han. 

På sikt vill forskarna också arbeta med små och stora företag, kommuner och landsting.

– Det jag är rädd för, är att mycket AI nu görs bara för att det går att göra. Att företag släpper igenom lösningar i hopp om snabba marknadsandelar, som inte riktigt håller och inte går att fixa till efterhand, säger Jacek Malec, professor i datavetenskap och också han initiativtagare.

100 forskare registrerade

Hittills har omkring 200 personer från nästan alla fakulteter registrerat sig i nätverket. En av dem är Gabriella Scaramuzzino som är forskare i socialt arbete. Hon tittar på användningen av och attityder till AI bland socialarbetare, journalister och lärare.

– Jag vill lära mig mer om AI utifrån olika perspektiv och hoppas genom nätverket få fler samarbeten, både vad gäller forskningen och undervisningen, säger hon.

Maria Hedlund, lektor i statsvetenskap, fokuserar på de politiska beslutsprocesserna kring AI.

– Vi måste ha med det breda perspektivet med normer och värderingar – vad vi vill vi ha AI till? Hur kan vi se till att det blir etiskt och säkert? Experternas roll är stor inom AI men det är inte bara en teknisk fråga, säger hon.

Gabriella Scaramuzzino och Maria Hedlund forskar om AI.
Gabriella Scaramuzzino och Maria Hedlund forskar om AI.

Jacek Malec och Kalle Åström är med i nya AI-nätverket.
Jacek Malec och Kalle Åström är med i nya AI-nätverket.

Om AI och det nya nätverket

Regeringen presenterade den 16 maj 2018 en nationell inriktning för AI där man bland annat gör bedömningen att Sverige behöver utveckla regler, standarder, normer och etiska principer i syfte att uppnå en etisk användning av AI. Läs mer på regeringens hemsida.

Nätverket AIML vill:

  • Starta upp nya forskningsprojekt
  • Främja tvärlärande mellan discipliner och grupper
  • Utveckla befintliga och nya kurser inom området
  • Ta fram uppdragsutbildningar
  • Stimulera utbytet mellan forskning och samhälle

Kontakt:

Kalle Åström
professor i matematik
Tel. 0708 69 43 67
karl [dot] astrom [at] math [dot] lth [dot] se (karl[dot]astrom[at]math[dot]lth[dot]se)

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.