Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Oraklen i lådorna

Collage. Teckning.
Genom frågelådorna förädlas nyfikenhet till folkbildning. Här kan man få svar på nästan vad som helst inom olika ämnen. Merparten av frågelådorna har hängt med ­sedan internets barndom på andra sidan millennieskiftet. Ill: Catrin Jacobsson

Vecka efter vecka, år efter år, väller frågorna in. Både stora och små funderingar från allmänheten och skolvärlden besvaras via fem frågelådor på Naturvetenskapliga fakulteten. Här kan vem som helst få direktkontakt med forskare.

Fråga en geolog!

Restriktiv med att vara genväg för skolarbeten

Leif Johansson på Geologiska institutionen konstaterar att det är stor spännvidd på dem som skickar in frågor. Vid något tillfälle var det en översättare som ställde frågor för att kunna översätta målande geologiska beskrivningar i en skönlitterär bok. En annan gång var det en 6–7-åring som hittat en intressant sten, vilket sedan resulterade i en liten redogörelse inför klasskompisarna. Dock är frågelådan mer restriktiv gällande uppsatsarbeten i skolan.

– En och annan fråga kommer från skol­elever som uppenbarligen håller på med något eget arbete och ser vår frågelåda som en bekväm genväg. De får då inte något detaljerat svar men lite länkar som de kan jobba med, säger Leif Johansson.

Andra frågor som skickas in är från personer som lagt märke till något speciellt när de varit ute i naturen. Det kan handla om bergarter, fossil, mineral, strukturer i berggrunden eller det som skapats under istiden. En annan grupp av frågeställare är de som vill veta om de har funnit något värdefullt, exempelvis ädelstenar eller meteoriter. Frågelådan har funnits i cirka 25 år.

Fråga en biolog!

Observationer i naturen leder ofta till djupa svar

Det är ganska årstidspräglat vilken typ av frågor som kommer in till Fråga en biolog. På sommaren är det alltid mycket växter och småkryp, på hösten svampar, på vintern fågel­bord och fågelmatning, och på nyåret många frågor om spår i snö.

I nuvarande form har frågelådan funnits sedan 2013. Innan dess fanns den också, men hade inte samma räckvidd eftersom den då inte var publik som en LU-blogg. Andreas Nord koordinerar arbetet med hjälp av en stor expertpanel. Han tycker att det är väldigt roligt att interagera med en nyfiken allmänhet på det här sättet.

– Jag blir inspirerad av att så ofta se vilka fantastiskt intressanta observationer folk gör ute i naturen. Vi får ofta in frågor som verkligen går på djupet i olika ekologiska eller evolutionära resonemang, baserat ”bara” på bra observationer utomhus, säger han.

Fråga en matematiker!

Har svarat på 22 799 frågor sedan 1996

Fakultetens äldsta frågelåda finns hos Matematikcentrum. Den grundades 1996 av Kjell Elfström, som själv skrev programvaran till frågetjänsten och har drivit verksamheten sedan dess. I skrivande stund har 22 799 frågor besvarats. Samtliga finns att läsa på sajten.

Frågorna kan handla om allt från vinklarna i en pyramid till utfallet för olika tärningskast eller längden på en bils omkörningssträcka vid specifika hastigheter. Det är främst universitetsstudenter som skickar in frågor, men även elever från gymnasiet och grundskolan förekommer.

– Jag startade frågelådan som ett sätt att göra reklam för institutionen och förhoppningsvis väcka ett intresse för matematik, säger Kjell Elfström.

Vid månadsskiftet maj/juni i år går Elfström i pension. Efter maj kommer svarsverksamheten därmed sannolikt att läggas ner. Redan publicerade frågor och svar kommer att ligga kvar för besökarna, men inga nya frågor kommer att tas emot.

Fråga en zoofysiolog!

Många frågor om djurs anatomi och evolution

Zoofysiologen Anders Lundquist har drivit en frågelåda specifikt nischad för frågor om djur ända sedan han skapade den i slutet av 1990-talet, i samband med att han kodade sin institutions första hemsida. Tusentals svar har det blivit genom åren. Huvudsakligen handlar det om människans och andra djurs fysiologi, anatomi och evolution.

Frågelådan ligger dock på en gammal server och ska istället inom kort gå samman med frågelådan för biologi. För närvarande pågår därför arbetet med att föra över innehållet till Fråga en biolog, som successivt kommer att ta över ansvaret att förvalta Anders Lundquists insatser.

Fråga en fysiker!

Ger svar om allt från golf till kärnkraft

Fysikernas frågelåda innehåller i dags­läget 7 624 frågor med tillhörande svar. ­Frågorna kan handla om allt från svarta hål till kärnkraft och konsten att få rätt skruv på en golfboll. Frågelådan har funnits sedan 1997 och har sin hemvist hos institutionens ­nationella resurscentrum för fysik, NRCF. Såväl allmänheten som skolvärlden, främst elever men även lärare, har skickat in frågor genom åren.

Redan vid millennieskiftet gick man över från enbart e-postsvar till att skapa en sökbar databas. Frågetjänsten har länge drivits av Peter Ekström, numera pensionerad. Till sin hjälp har han haft några kollegor på institutionen. Frågelådan är pausad sedan en tid tillbaka, vilket innebär att det för när­varande inte går att ställa nya frågor.

NRCF:s föreståndare Lukasz Michalak för­klarar att man just nu arbetar intensivt med att bygga en ny hemsida för centrat. Som en del av det arbetet ska man även utveckla ett gränssnitt som fungerar med fråge­lådans databas. Ambitionen är att kunna öppna fråge­lådan för nya frågor hösten 2023.

Fler frågelådor

Utöver Naturvetenskapliga fakultetens frågelådor finns ett par mot­svarigheter på HT-fakulteterna: Fråga om historia och Fråga om latin. Latinlådan tar emot frågor per mejl. I historielådan går det dessutom att läsa och söka bland tidigare frågor och svar. Samtliga frågelådor listas på lu.se/fraga-vara-forskare

Om LUM

Lunds universitets magasin LUM utkom första gången 1968. Den tryckta tidningen utkommer idag med 6 nummer per år och når samtliga anställda. Jan Olsson är redaktör och Eva Johannesson är ansvarig utgivare. 

Kontakta LUM:s redaktion

LUM in English

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.