Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Positivt med tre nya myndigheter – förutsatt att forskarinflytandet stärks

Exteriör vit byggnad. Foto.
Lunds universitet menar att Sverige behöver ett förenklat system för finansiering av forskning och innovation. Foto: Kennet Ruona

I Lunds universitets svar till utbildningsdepartementet om Forskningsfinansieringsutredningen ställer sig universitetet bakom förslaget om tre nya myndigheter. Universitetet anser dock att utredningen lämnar frågorna gällande finansiering av forskningsinfrastruktur olösta och att forskarinflytandet måste stärkas.

I höstas presenterades Forskningsfinansieringsutredningens slutbetänkande om finansiering av forskning och innovation i Sverige. Utredningen föreslog att tre nya myndigheter inrättades: Vetenskapsmyndigheten, Myndigheten för strategisk forskning och Innovationsmyndigheten. Samtidigt föreslogs en avveckling av de nuvarande myndigheterna Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova samt att forskningsfinansieringen vid Energimyndigheten skulle upphöra.  

Lunds universitet har nu lämnat sitt svar på utredningens förslag.

Universitetet ställer sig i stort bakom utredningens problemanalys. Sveriges andel av världens forskare, forskningsfinansiering samt publikationer är liten och mindre än tidigare. Lunds universitet anser att Sveriges ökade satsning på forskning borde leda till ett större internationellt genomslag. 

– Vi ser ett behov av större kraftsamling, bättre prioriteringar och långsiktiga lösningar inom hela det svenska forsknings- och innovationssystemet. Om Sverige ska stå sig i den internationella konkurrensen krävs ett förenklat svenskt system med bättre samordning och större tydlighet, säger Per Mickwitz, vicerektor med ansvar för forskning.

För att forskningens kvalitet och internationella genomslag ska kunna höjas anser Lunds universitet att forskarnas inflytande måste stärkas.

– Det är viktigt att forskarsamhällets kunskap om den internationella forskningsfronten tas tillvara bättre än i förslaget. Detta gäller särskilt Myndigheten för strategisk forskning, säger Per Mickwitz.

Universitetet menar också att utredningen lämnar frågorna om storskalig forskningsinfrastruktur olösta. 

– Vi ser inte att slutbetänkandet bemöter problematiken som finns i dagens upplägg rörande finansieringen av prioriterad forskningsinfrastruktur.  Universitetet menar att en framtida finansieringsmodell måste ha ett separat pengaflöde till storskalig forskningsinfrastruktur, direkt från statsmakten, säger Viktor Öwall, vicerektor för forskningsinfrastruktur, digitalisering och forskarutbildning.

Lunds universitets svar i korthet:

  • Lunds universitet står bakom den problemanalys som presenterasSvensk forskning håller hög kvalitet men kan bli ännu bättre ur ett internationellt perspektiv.
  • Lunds universitet står bakom slutbetänkandets sju kriterier som ett framtida finansieringssystem ska uppfylla. Det är särskilt viktigt att en ny finansieringsstruktur stimulerar banbrytande forskning och forskning som adresserar de stora samhällsutmaningarna, samt skapar goda förutsättningar för internationella samarbeten.
  • Lunds universitet förordar förslaget med tre myndigheter. Lunds universitet anser att tre olika myndigheter motiveras av olika behov av utvärdering och sakkunnigbedömning.
  • Lunds universitet anser att forskarinflytandet måste stärkas. Förslaget är för otydligt, gällande forskares möjlighet att ha inflytande över myndigheternas arbete, och det är viktigt att forskarsamhällets kunskap om den internationella forskningsfronten samt forskningens möjligheter bättre tas tillvara.
  • Lunds universitet efterfrågar ett tydligt uppdrag vad gäller samordning. Om den föreslagna myndighetsstrukturen ska kunna förbättra svensk forskningskvalitet krävs strategisk samordning mellan de föreslagna myndigheterna. Det är särskilt viktigt vad gäller forskningsinfrastruktur.
  • Lunds universitet anser att slutbetänkandet lämnar frågorna gällande forskningsinfrastruktur olösta. Ansatsen mot en hållbar långsiktig finansiering till forskningsinfrastruktur är välkommen, men slutbetänkandets förslag är otillräckliga.

Rektors blogg: Forskningsfinansiering viktig del för internationell konkurrenskraft 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.