Pris till forskning som mäter språkinlärning i hjärnan

bild Johan Mårtensson som får LMK-stiftelsens medicinpris
Johan Mårtensson, neuropsykolog och forskare vid avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, får LMK-stiftelsens medicinpris för sin unika forskning som kombinerar språkvetenskap, pedagogik och senaste tekniken för hjärnavbildning. Foto: K. Ruona

Var femte elev har svårt att lära sig läsa och skriva.
– Den siffran innefattar elever som har svårt för att lära sig läsa och skriva utan att för den delen vara i närheten av en diagnos, förtydligar Johan Mårtensson, neuropsykolog och forskare vid Lunds universitet.

Nu får Johan Mårtensson  LMK-stiftelsens medicinpris på 600 000 kronor för sin unika forskning som kombinerar språkvetenskap och pedagogik med den senaste tekniken för hjärnavbildning.

– Vi riktar primärt in oss på den grupp av barn som annars inte skulle få ytterligare stöd.

För att få en fördjupad förståelse för varför vissa barn lär sig sämre eller på ett annat sätt än andra, använder sig Johan Mårtensson i sin forskning av en kraftfull magnetkamera på 7Tesla, som finns på sjukhusområdet i Lund.

– Genom att mäta hjärnans struktur och aktivitet före och efter ett inlärningstillfälle får jag förklaringar som jag hoppas kan leda fram till nya träningsmetoder och vara till hjälp för elever och underlätta lärares arbete, säger Johan Mårtensson som är verksam vid avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi.

– Magnetkameran och de världsledande forskarna kring och vid LBIC, Lund University Bioimaging Center, ger oss möjlighet att svara på frågor kring hjärnans plasticitet, det vill säga hur pass föränderlig och anpassningsbar hjärnan är, vilket annars inte hade gått.

I ett internationellt projekt undersöker han hur språkinlärningen hos vuxna personer påverkas av inlärning där hela kroppen används, vilket kräver att flera områden i hjärnan interagerar. Deltagarna, som exempelvis får lära sig ord genom att utforska en virtual reality-miljö, mäts med MRI och kognitiva mått innan, under och efter lektionen.

– Jag rör mig i brytpunkten mellan inlärning och MR-fysik. Det unika mötet mellan universitetets olika discipliner har gjort den här typen av hjärnforskning möjlig. Den kan både ge oss nya sätt att mäta hjärnstruktur och utveckla metoder för att förstå och förbättra lärandet.

Vad betyder det för dig och din forskning att få LMK-stiftelsens medicinpris 2019?

– Det innebär stor frihet att utforska nya aspekter av vår forskning. Pengar som inte är knutna till ett distinkt projekt gör att vi får möjlighet att testa något som vi tror på men saknat möjlighet att genomföra tidigare. Exempelvis att utveckla nya lärmiljöer i kombination med nya sätt att mäta effekterna av inlärning.

Länk till LMK-stiftelsen

Olle Dahlbäck

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.