Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rektorsbrev 17 november

Budget, Medelhavsinstituten, LERU, rektorsmottagning, Scholars at Risk och SIO-satsning på folksjukdomar är några av punkterna i detta rektorsbrev.

Budget. Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt möte den 7 november att godkänna rektors förslag till underbalansering på upp till 40 miljoner kronor under 2014 och för nästa verksamhetsår, 2015, med 30 miljoner kronor. Styrelsen begärde också att rektor till nästa styrelsemöte ska återkomma med en rapport om hur de ökade resurserna används och om besparingar kan genomföras. Vidare beslöts på rektors förslag att underbalanseringen ska återvinnas antingen genom de återstående medlen från försäljningen av Ideonaktier, 82 miljoner kronor, eller från framtida avsättningar från räntenettot. Rektor meddelade vidare att besked kommit att de av regeringen låsta medlen från försäljningen av Ideonaktierna kommer att få disponeras av universitetet och därmed kommer dessa 82 miljoner kronor att väl kunna återbalansera den beslutade underbalanseringen. Lunds universitet växer fortfarande kraftigt och i takt med att det kommer in mer forskningsanslag behöver också allt mer verksamhet samfinansieras. Det gör att pressen på universitets gemensamma åtaganden har ökat, vilket är en av orsakerna att vi behövde be styrelsen om ökade strategiska medel.

Medelhavsinstituten blir kvar. Denna glädjande nyhet meddelade regeringen i dag. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, säger att man granskat institutens finansieringsmöjligheter och att ett minskat statligt stöd för 2016 och 2017 inte längre är aktuellt. Hon framhåller det stora värde instituten har, både kulturellt och forskningsmässigt.  Det är mycket glädjande att regeringen värnar om instituten. Vi vill också rikta ett tack till utrikesminister Margot Wallström som varit mycket tydlig med att hon ser Medelhavsinstituten som viktiga institutioner.

Läs regeringens pressmeddelande här
Läs intervju med Margot Wallström här

Polhemspriset. Stort grattis till professor Mikael Eriksson som är en av de nominerade till det mycket fina Polhemspriset för sina insatser med att utveckla Max-lab. Mikael Erikssons insatser för Max-lab och Max IV är ovärderliga. Polhemspriset är Sveriges äldsta och finaste tekniska utmärkelse. Det delas ut för teknisk innovation på hög nivå eller för en genialisk lösning av ett tekniskt problem.

Läs mer om priset här

LERU (League of European Research Universities) har haft sitt rektorsmöte i Milano, där Eva medverkade. Det möts rektorer från de största forskningsintensiva universiteten i Europa för att diskutera strategiska forsknings- och utbildningsfrågor. Det var en rad frågor som behandlades:

  • Vid mötet fastslogs att LERU är fortsatt intresserat av att delta i möten med Resaver, ett projekt om möjligheten för forskare att kunna spara sina pensionsmedel i en fond i Europa. Idén är vällovlig och skulle främja mobiliteten. Men på en SUHF-konferens, den så kallade arbetsgivardagen i förra veckan, diskuterades förslaget med en representant för Resaver. Det visar sig att Sveriges högskolor inte har mandat att teckna avtal med Resaver enskilt. Det måste finnas en överenskommelse med Arbetsgivarverket. Icke desto mindre är LERU villigt att teckna avtal som affilierad medlem, så länge som det inte medför några kostnader eller skyldigheter.
  • Det EU-bekostade rankingsystemet U-Multirank diskuterades återigen. LERU ställer sig fortsatt avvaktande till detta system och menar att det står respektive lärosäte fritt att gå med och leverera data till U-Multirank. I nuläget hämtar rankingorganisationen data från olika källor som finns på nätet, vilket resulterar i bedömningar av lärosäten som grundar sig på bitvis felaktig information. Inom LERU-gruppen har nu universitetet i Zürich anslutit sig till U-Multirank.
  • När det gäller Open Science kommer LERU att diskutera förslaget att skriva under den så kallade San Francisco-deklarationen (DORA) och rekommendationer kommer att arbetas fram för värdering av forskning.
  • LERU kommer också att stödja de nederländska universitetens förhandlingar med förlagsjätten Elsevier angående de alltför höga medlemsavgifterna och Open Access-hanteringen. LERU kommer också att ta fram en rekommendation om att lärosätena inför en licens i stil med den Harvard/MIT använder, där forskarna får copyright till sin forskning och universiteten en ”non-exclusive license” på slutresultatet.
  • LERU ställde sig också bakom det så kallade Leiden Statement on SSH research (Social Sciences and Humanities) och kommer nu att sprida denna broschyr. Läs mer nedan.
  • LERU beslutade om att konstituera en ny arbetsgrupp, nämligen Deans of Natural Sciences. En utvärdering av denna grupp kommer att göras inom ett år.
  • I övrigt beslutades att arbetsgrupper inom LERU måste ha aktiviteter igång regelbundet, annars kommer de att avslutas, detta på förekommen anledning.

Läs mer om Leiden Statement on SSH research på LERU:s sida

Läs mer om DORA här:

Rektorsmottagning blir det nu på torsdag, där vi uppmärksammare medarbetare och även studenter som gjort särskilda insatser för universitetet. Det är högtidsstunder där universitetets bredd, kreativitet, rikedom och mångfald synliggörs på ett både enkelt och trevligt sätt.

SIO-satsningen på folksjukdomar, (programmet Strategiska Innovations-Områden vid VINNOVA) kommer att ledas från Lund. För tillfället leds satsningen av Linus Wiebe, chef för LU Innovation System, men från årsskiftet tas den operativa ledningen över av Peter Nordström, i dag vice vd för dansk-svenska Medicon Valley Alliance. Innovationsprogrammet är ett nationellt initiativ och förankrat i såväl industri som akademi och sjukvård, och är med runt en halv miljard kronor VINNOVA:s största satsning de kommande tio åren. Som tidigare nämnts så räknar LU med att spela en framträdande roll i denna satsning.

Läs mer här

Scholars at Risk. LU har nyligen gått med som medlem i Scholars at Risk, som är en medlemsorganisation som arbetar för att hjälpa hotade akademiker och globalt främja akademisk frihet. Dessa värderingar stämmer väl in med universitetets värderingar. För att sprida information om Scholars at Risk och diskutera möjligheter för universitetet kommer det att arrangeras ett informationsseminarium den 5 december. Där deltar Scholars at Risks European Director och en hotad ”scholar”.

Läs mer och anmäl deltagande här

 

Vänliga hälsningar Per Eriksson och Eva Wiberg

 

  

 

 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.