Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sex innovativa lundaidéer prisade

Bild på de olika pristagarna
Foto: Kennet Ruona

Under tisdagen uppmärksammades sex av de mest innovativa idéerna och projekten som just nu finns inom Lunds universitet. Idégivarna fick dela på totalt 500 000 kronor när Lunds universitets och Sparbanken Skånes Pris för Framtidens innovationer delades ut. Bland vinnarna märktes ett energilagringsystem som använder sig av förbrukade bilbatterier och en ny metod för att bedöma strokerisk.

Priset för Framtidens innovationer har delats ut till tre studentprojekt och tre forskarprojekt på Lunds universitet sedan 2017 för att uppmärksamma banbrytande idéer som har förutsättningar för att förändra vår värld till det bättre. I år delade sex vinnare på 500 000 kronor. Prispotten var sponsrad av Sparbanken Skåne, genom sin ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn.

De vinnande idégivarna i studentklassen är Paula Runsten and Felix Kruse. De jobbar med ett energilagringssystem som med hjälp av återanvända batterier från elbilar kan stödja övergången till förnybar energi och minska elkostnader. Lösningen skulle kunna ge batterier ett andra, produktivt liv genom att integrera dem i elnätet med modulära system som kan anpassas efter kapacitet och effekt, vilket möjliggör utbyggnaden av förnybar energi.

– Vi har en stor passion för batteriernas möjligheter och att göra en inverkan på klimatförändringen, säger Paula Runsten och Felix Kruse.

Ny diagnostik för stroke och hjärtinfarkt

Två andra projektidéer i studentkategorin fick hedersomnämnande. Det handlade dels om ett hybridkraftverk som drivs av koncentrerad solkraft, dels om ett pantsystem för kläder.

Även idéer från anställda på Lunds universitet prisas. Det stora innovationspriset vann Magnus Cinthio, Tobias Erlöv och Isabel Gonçalves för sitt projekt Medqus. Teamet utvecklar en ny typ av diagnostik för att identifiera patienter med hög risk för stroke och hjärtinfarkt.

Forskarna har tagit fram en metod som via ultraljud kan analysera vävnadsinnehållet av förträngningar i halskärlen, och därmed kan leda till bättre kliniska beslut som operation eller behandling. Sett globalt, är hjärtinfarkter och stroke den vanligaste orsaken till sjukdom och död. Att bli bättre på att bedöma risker kan rädda liv.

Vill premiera innovation

Hedersprisen för anställda på Lunds universitet gick dels till ett projekt för att ta fram gynnsamma bakteriestammar för hållbar odling och förpackning av bladgrönsaker, dels till en hjärninspirerad metod för att förbättra effektiviteten vid dataöverföring. 

Syftet med priset är att uppmärksamma och premiera innovativa idéer, och det är ett sätt att nyttiggöra den kunskap och forskning som finns vid Lunds universitet.

– Innovationer lägger grunden till framtidens välstånd. Som sparbank verkar vi för regionens utveckling och just att stödja idéer, forskare och entreprenörer är viktigt för oss. Med innovationspriset vill vi idag vara med och lyfta fram de initiativ som kan göra den stora skillnaden imorgon, säger Björn Ovander, bankchef för Sparbanken Skåne i Lund.  

– Innovationer är avgörande för att lösa dagens utmaningar. Priset belyser den otroliga innovationskraft som finns på Lunds universitet och hur mycket nytta den kan skapa för människor, samhället och miljön, säger Niclas Nilsson, innovationsdirektör vid Lunds universitet. 

Pristagare 2023 – kategori Anställd

bild på pristagarna i kategori anställd
Pristagarna i kategori Anställd mottar priset. Foto: Kennet Ruona

Första pris: Priset för Framtidens innovationer 
"Ny metod för att bedöma strokerisk"
Magnus Cinthio, Tobias Erlöv och Isabel Goncalves

Hjärtinfarkter och stroke är globalt sett de största orsakerna till sjukdom och död. Idag undersöks patienter med högrisk för dessa tillstånd via ultraljud, genom att mäta graden av förträngning i halskärlen. En nackdel med dagens ultraljud är att det inte går att särskilja olika typer av innehåll i vävnader. Baserat på detta har teamet har utvecklat en metod som för första gången kan bedöma vävnadssammansättning av förträngningar vilket är den primära faktorn för bristningsrisk. Denna metod kan förbättra den kliniska bedömningen och har möjlighet att minska lidande och rädda liv.

Hederspris 
"Användning av gynnsamma bakteriestammar för att öka skörd, förlänga hållbarheten och minska risken för matförgiftning av grönsaker"
Elisabeth Uhlig och Åsa Håkansson

Teamets lösning, baserad på tio år av forskning, använder fyra gynnsamma bakteriestammar för hållbar odling och förpackning av bladgrönsaker. Dessa bakteriestammar förbättrar inte bara skörden och förlänger hållbarheten, utan kan också minska risken för matförgiftning. Två bakteriestammar har också en bevisad probiotisk effekt, vilket bidrar till växtens förmåga att absorbera näringsämnen och ger hälsofördelar för kunderna. Projektet går att tillämpas för både inhemska och importerade livsmedelsprodukter vilket kan minska avfall och förbättra säkerheten av produkten, som kan skapa en betydande positiv påverkan på samhället.

Hederspris
"Ny hjärninspirerad metod för att förbättra dataöverföringseffektiviteten och minska energiförbrukningen"
Kaan Kesgin och Henrik Jörntell 

Internettrafik står för cirka 1,4% av den globala energiförbrukningen. Teamet har skapat en ny metod som optimerar tidsfrekvensdekompositionsalgoritmer för icke-stationära data, och det resulterar i praktiska fördelar inom neural databehandling. Genom att förbättra identifieringen av händelser (signaligenkänning), tidspositionering och algoritmhastighet, har lösningen potential att öka överföringshastigheter eller effektiviteten. Därmed minskas energiförbrukningen. Även om teamet främst undersöker hur metoden kan användas inom telekommunikation, kan denna också tillämpas inom områden som medicinsk diagnostik, talförbättring, musikklassificering, seismologi, radarsystem och materialfelsdiagnos.               

Kategori Student

pristagarna kategori student
Pristagarna i kategori Student mottar priset. Foto: Kennet Ruona

Förstapris 

"Energilagringssystem med hjälp av återanvända batterier från elfordon"


Paula Runsten och Felix Kruse

Teamet skapar energilagringssystem med hjälp av ombyggda batterier från elfordon för att stödja övergången till förnybar energi och en minskning av elkostnader. Lösningen kan ge batterier ett förlängt liv genom att integrera dem i elnätet via modulära system som kan anpassas efter kapacitet och effekt. Detta maximerar inte bara den ekonomiska hållbarhetn utan främjar också miljömässig hållbarhet eftersom uttjänta batterier enkelt kan bytas ut.

Hederspris
"Kombinerad solkraft och termisk lagring"
Martin Arvidsson och Hampus Hammarbäck

Innovationen är ett kombinerat el- och värmekraftverk som använder koncentrerad solenergi och integrerad värmeenergilagring. Kraftverket samlar solenergi och lagrar den som värme med hjälp av kostnadseffektiva material, som exempelvis sand. Elektricitet produceras vid behov genom en stirlingmotor som har en överlägsen effektivitet jämfört med traditionella solpaneler, och överskottsvärme kan användas på annat sätt. Den skalbara designen passar till olika tillämpningar, från självförsörjande stugor till fjärrvärmenät. Den underlättar också lokala mikronät i utvecklingsregioner där utbyggnad av elinfrastruktur annars är kostsam.

Hederspris


"Minska textilavfall genom att ett pantsystem för begagnade kläder"

Grzegorz Mróz, Marta Mossakowska och Emil Henriksson

Enligt EU-kommissionen slänger konsumenter i EU 5,8 miljoner ton textilier varje år. Endast 25% av dessa ”efter-konsument”-textilier återvinns. Den föreslagna lösningen minimerar textilavfall genom att tillåta individer att tjäna pengar på sina använda kläder till ett fast kilopris. Detta kan uppnås genom automatiserade processer som innefattar bildbehandling, AI och röntgengenomlysning. Systemet kan identifiera textilier, utvärdera deras kvalitet och tilldela värde genom att komma åt webbdatabaser. Användarna får en omedelbar värdering efter att ha lagt sina kläder i maskinen, och, efter godkännande, överförs pengarna omedelbart till deras konto. Detta erbjuder ett alternativt sätt att kassera kläder och att minska textilavfall.

Om priset

Tillsammans med Sparbanken Skåne delar Lunds universitet ut sammanlagt 500 000 kronor till framtidens innovationer. Priset är tänkt att främja och uppmuntra nyttiggörande av kunskap vid universitetet. Tävlingen är öppen för alla anställda och studerande vid Lunds universitet och idéer och projekt inom alla discipliner är välkomna, så länge de inte ännu nått kommersiell fas.

Idéer som ännu inte har realiserats bedöms på hur stark den framtida innovationen kan bli. Juryn letar efter innovationshöjd, behov, samhällsvärde, hur idén kan främja de globala hållbarhetsmålen, samt skalbarhet och tittar även på teamets driv och passion. I de två kategorierna Anställd respektive Student delas ett förstapris och två hederpriser ut vardera.

Juryn består av:

  • Erik Renström, Rektor, Lunds universitet,
  • Martina Kvist Reimer, VD Red Glead Discovery
  • Karin Ebbinghaus, VD Elonroad
  • Anna Branten, Founder, Insititute for transition

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser. 

Om LU Innovation 

LU Innovation är Lunds universitets innovationskontor som stödjer forskare och studenter från alla universitets fakulteter att omvandla forskning och idéer till innovationer.  Teamet på LU Innovation har bred erfarenhet inom forskning, industri och offentlig sektor, samt ett stort nationellt och internationellt nätverk. 

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.