Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sjukgymnastik förbättrar sexlivet för kvinnor med ledgångsreumatism

En stor andel av patienter med ledgångsreumatism, reumatoid artrit, har problem i sitt sexliv. En avhandling vid Lunds universitet av sjukgymnast Kristina Areskoug-Josefsson, visar dock att sjukgymnastik vid ledgångsreumatism förbättrar sexuell hälsa med bättre rörlighet och kondition, minskad smärta och större självförtroende.

Reumatoid artrit är en kronisk ledsjukdom som innebär inflammationer i kroppens leder. Sjukdomen drabbar framför allt kvinnor och ger smärta, ökad trötthet och nedsatt fysisk kapacitet med svullna, ömma leder.

Kristina Areskoug-Josefsson
Kristina Areskoug-Josefsson. Foto: Åsa Hansdotter
- När kroppskontakt medför smärta och det är svårt att hitta bekväma ställningar är det lätt att närheten i relationen går förlorad. Som sjukgymnast går det att stödja patienter att förbättra sitt sexliv genom att motivera dem att öka mängden fysisk aktivitet som förbättrar deras fysiska kapacitet och rörlighet, säger Kristina Areskoug-Josefsson.

Patienterna i studien upplevde ett starkt samband mellan sjukgymnastik och förbättrad sexuell hälsa. De tyckte även att sjukgymnastiken gav dem självförtroende och en ökad tillfredsställelse med sin kropp, vilket påverkade sexlivet positivt. Kristina Areskoug-Josefsson menar att sambandet mellan sjukgymnastik och förbättrad sexuell hälsa måste bli tydligare inom vården, men det är sällsynt att vårdpersonal diskuterar behandlingar med sina patienter utifrån detta perspektiv:

- Det är ett tabubelagt ämne och många inom vården känner tveksamhet till att fråga patienter om deras sexuella liv. Eller så känner personalen att de har otillräcklig utbildning inom området, förklarar Kristina Areskoug-Josefsson.

För att förbättra bemötandet av patienter med reumatoid artrit och identifiera sexuell problematik har Kristina Areskoug-Josefsson utvecklat ett frågeformulär som kan användas vid behandling av personer med ledgångsreumatism.

- Målet är att frågor om sexualitet ska finnas med i de standardformulär som sjukgymnaster använder när de lägger upp ett sjukgymnastiskt program. Då kan vi förbättra omhändertagandet av patienterna, avslutar Kristina Areskoug-Josefsson.
 

Kristina Areskoug-Josefsson disputerar i ämnet vårdvetenskap med inriktning sjukgymnastik den 13/9 kl 13:00. Avhandlingens titel: Sexual health in Rheumatoid arthritis - a physiotherapeutic approach.

 

Åsa Hansdotter

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.