Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skrämmande antibiotikaresistens upptäckt i krigets Ukraina

Klebsiella pneumoniae-bakterier i en odlingsskål. foto.
Kristian Riesbeck och hans kollegor har nyligen publicerat data som tydligt visar på utmaningarna som resistenta bakterier innebär under krig. Det är särskilt Klebsiella pneumoniae-bakterierna och deras resistens som oroar honom. Bild: iStock/Scharvik.

Forskare vid Lunds universitet och EUCAST-laboratoriet i Växjö har hjälpt mikrobiologer i Ukraina att kartlägga bakteriernas resistens hos krigsskadade på sjukhus. Resultaten, som nyligen presenterades i Lancet Infectious Diseases, visar att många av patienterna hade bakterier som var extremt resistenta mot antibiotika.

– Jag är ganska hårdhudad och sett det mesta vad gäller patienter och bakterier, men jag har faktiskt aldrig stött på så här resistenta bakterier, säger Kristian Riesbeck, professor i klinisk bakteriologi vid Lunds universitet och överläkare vid Labmedicin Skåne.
 
Det var aldrig någon tvekan att ställa upp när Dr. Oleksandr Nazarchuk, mikrobiolog vid ett universitet i Vinnytsia i Ukraina, hörde av sig, berättar Kristian Riesbeck. I Ukraina behövde man hjälp att undersöka hur pass resistenta bakterierna hos svårt skadade patienter på sjukhus var mot antibiotika.

Utöver allt mänskligt lidande som kriget i Ukraina orsakar, pågår ytterligare ett krig – ett osynligt sådant mot resistenta bakterier. Det blev tydligt när Kristian Riesbeck, professor i klinisk bakteriologi vid Lunds universitet, tillsammans med sina forskarkollegor analyserade patientprover från svårt skadade, många med brännskador, i Ukraina. Patienterna hade smittats på sjukhus beroende på överbelastade vårdavdelningar och förstörd infrastruktur. Resultaten har nu presenterats i en så kallad korrespondensartikel i Lancet Infectious Disease.

Prover samlades in från 141 krigsskadade, 133 vuxna som sårats i kriget, men även från åtta nyfödda barn med lunginflammation. Patienterna hade tagits emot på tre olika sjukhus i Ukraina då de behövde akut kirurgi och intensivvård för sina skador.

– Vi såg att flera av de Gram-negativa bakterierna var resistenta mot bredspektrumantibiotika och även mot nya enzymhämmande antibiotikapreparat som ännu inte lanserats på marknaden, och nästan tio procent av proverna innehöll bakterier som var resistenta även mot ”vår sista utvägs” antibiotikum, kolistin. Vi har sett något sådant fall i Indien och Kina tidigare, men inget som liknar detta. Hela 6 procent av alla prover var resistenta mot alla antibiotika vi testade, säger Kristian Riesbeck.

Han menar att detta visar tydligt utmaningarna som resistenta bakterier innebär under krig. Det är särskilt Klebsiella pneumoniae-bakterierna och deras resistens som oroar Kristian Riesbeck, eftersom de även kan ge sjukdom hos personer med ett friskt, väl fungerande immunsystem.

– Detta gör mig mycket orolig. Sådana här resistenta Klebsiella är det sällan man ser och inget vi förväntade oss. Det finns enstaka fall beskrivna i Kina, men inte i denna storleksordning. Det är många länder som nu skickar vapen och förnödenheter till Ukraina, men den här uppkomna situationen är minst lika viktig att hjälpa Ukraina med inför framtiden. Det finns en uppenbar risk att resistenta bakterier kan spridas vidare och detta hotar hela Europa, konstaterar Kristian Riesbeck.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.