Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sveriges ingenjörer uppgraderas i unikt utbildningspaket

Händer som jobbar med en skärmplatta
Industriföretag behöver utbilda sina medarbetare med teknologier inom automation, processindustri och tillverkning samt om hållbar produduktion för att bäst möta den fjärde industriella revolutionen. Foto: iStockphoto

Hur skapar man en bra miljö där människor och robotar kan samarbeta kring hantering av farliga ämnen? Vad behöver de som är verksamma i industrin veta om hållbara produktionsprocesser, om återbruk och kritiska råvaror? Industriföretag idag behöver utbilda sina medarbetare för att hantera uppgraderingen till det som kallas den fjärde industriella revolution, industri 4.0, med teknologier inom framför allt automation, processindustri och tillverkning samt om hållbar produktion.

Lunds tekniska högskola, LTH, har tillsammans med tretton andra svenska universitet och högskolor utvecklat ett utbildningspaket kallat Ingenjör 4.0 som möter dessa behov utifrån senaste forskning.

– Sverige är för litet för att vi ska konkurra om kompetens och kunskap mellan lärosäten, menar Christina Windmark, projektdeltagare och koordinator för mastersprogrammet i Hållbar produktion, LTH.  Vi bidrar alla med våra olika specialkunskaper med insikten om att den bästa konkurrenskraften för svensk industri får vi om vi samarbetar.

Olika moduler kan kombineras efter behov

Idag finns femton färdiga moduler på engelska, vardera på mellan 20 och 30 timmar. Hösten 2023 kommer Ingenjör 4.0 att kunna erbjuda trettio moduler och de ämnen som kan kombineras i olika utbildningsvägar eller learning pathways på engelska, handlar om allt från Autonoma robotar till Visualisering och gränssnitt för virtuella verkligheter. Alla ämnen kan grupperas under fyra större teman – digitalisering, automation, smart underhåll och hållbarhet.

Robotarmar bygger bilar
I utbildningen kombineras olika utbildningsvägar med allt från autonoma robotar till visualisering och gränssnitt för virtuella verkligheter. Foto: iStockphoto

– Vi har frågat de 300 deltagare som genomgått olika kombinationer om de har haft praktisk användning av de nya kunskaperna och övningar de gjort. Närmare 70 procent svarade att de kunde tillämpa sin nya kompetens i sitt dagliga arbete och hade stor nytta av kurserna. Det är ett väldigt gott betyg, konstaterar Christina Windmark.

Inspelade föreläsningar varvas med webbinarier och tillfällen för utbyten mellan deltagare så att erfarenheter och inspiration tas tillvara. Många företag låter sina anställda avsätta arbetstid till att gå utbildningen. Ett vanligt upplägg är att avsätta tio procent av arbetstiden under fem veckor. Då kan den enskilde delta i de förbestämda träffarna online och i övrigt själv avgöra när studierna ska förläggas.  

Relevant även för mindre företag

Nu väntar en vidareutveckling av innehållet i modulerna för att utvärdera om de även är relevanta och användbara för små och medelstora företag. De är i första hand utformade och testade av stora svenska industriföretag. För att få tag på intressenter och marknadsföra Ingenjör 4.0, även till de som inte är ingenjörer, har LTH ett samarbete med Industriellt utvecklingscentrum IUC.

Vi är ett för litet land för att konkurrera när det gäller att bygga kompetens

– Vi kommer att erbjuda dessa mindre företag att testa utbildningen utan kostnad mot att vi får återkoppling på om innehållet kan implementeras i deras verksamheter, förklarar Christina Windmark.

En genomgången utbildningsmodul resulterar i ett kurscertifikat. Modulerna är framtagna för ingenjörer men kan läsas utan att man har en ingenjörsutbildning. Kostnaden är blygsam, strax under 2000 kronor per modul.

Forskning skapar samhällsnytta

Utbildningen ger svensk industri klara konkurrensfördelar och kan bli en löpande resurs för livslångt lärande. Idag behöver alla, oavsett grundutbildning, fylla på med aktuella kunskaper och få nya verktyg för omställning till ett mer digitaliserat, automatiserat och hållbart arbetssätt.

– Utbildningen är också ett viktigt sätt för oss att få ut den forskning som finns och se till att den omsätts i praktiken. Vi lever verkligen upp till universitetens tredje uppgift att det som forskas fram också blir till nytta för samhället och att kunskaperna sprids, betonar Christina Windmark.

Samarbetet mellan alla deltagande lärosäten är en positiv aspekt i sig. Projektledning hanteras av Högskolan i Halmstad och alla lärosäten bidrar med sina spetskompetenser och profilområden.

– Vi är ett för litet land för att konkurrera när det gäller att bygga kompetens – det gör vi så mycket bättre tillsammans, menar Christina Windmark. Jag tror också att det här projektet där vi träffas varannan vecka skapar bra förutsättningar för även andra samarbeten mellan universiteten. Vi får inspiration och kan kopiera bra initiativ eller koppla ihop olika kontakter och bli så mycket bättre tillsammans.


 

Om Ingenjör 4.0

Forskare inom Hållbara produktionssystem, teknisk logistik och designvetenskaper på Lunds tekniska högskola, LTH, bidrar till den modulbaserade utbildningsplattformen Ingenjör 4.0. Många av dem är engagerade i det strategiska forskningsområdet SPI – Sustainable Production Initiative.

SPI:s hemsida

Ingenjör4.0 - Upskilling for future manufacturing

Christina Windmark

Christina Windmark

Läs mer om Christina Windmarks forskning i Lunds universitets forskningsportal

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.