Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Två miljoner till aerosolforskare vid LTH

För utveckling av metoder för toxikologiska studier av luften på arbetsplatser ger AFA Försäkring årets postdoktorala stöd på två miljoner kronor till Christina Isaxon, aerosolforskare vid Ergonomi och aerosolteknologi, LTH, Lunds universitet. Christina Isaxon ska förbättra metoderna som idag används för att studera hur farlig luften som man andas in på arbetsplatser är.

Vad betyder det här stödet för din forskning?

– Jag vill få svar på frågan varför några luftburna partiklar är farligare för oss än andra och detta stipendium ger mig möjlighet att gräva ordentligt i just detta. Jag ska speciellt titta på hur partikelegenskaper som till exempel form, kemisk sammansättning och storlek påverkas av det partiklar utsätts för när man samlar in dem och använder dem i toxikologiska studier. Med mer kunskap kan vi utveckla bättre och mer tillförlitliga metoder för att studera hur farlig luften man andas in på arbetsplatser är och därmed skapa en mer hälsosam arbetsmiljö genom säkrare hälsogränsvärden, till exempel, berättar Christina Isaxon.

Vad är du nyfiken på framöver? Vad engagerar dig?

– Oh, jag är nyfiken på så mycket! Jag funderar till exempel mycket på hur man skulle kunna använda kunskap om farliga partikelegenskaper inom nanoteknologin, för att redan i designprocessen se till att man tänker rätt, att man inte tillverkar och hanterar partiklar med egenskaper som är skadliga för oss eller för miljön. Jag är också nyfiken på de mycket större perspektiven, som hur kunskap förmedlas och hur förtroende för forskningen skapas och bibehålls. Vad som engagerar mig allra mest är nog trots allt möjligheterna att kunna använda den kunskap och erfarenhet jag samlar på mig till att försöka förbättra villkoren för de allra mest utsatta – faktumet att 600 000 barn under fem år dör varje år på grund av luftföroreningar är ju i sig extremt engagerande. Detta sker främst i de fattigaste länderna och där har vi luftforskare väldigt mycket jobb att göra.

Vad tycker du behöver hända inom ditt forskningsområde?

– Olika forskningsområden behöver ges möjlighet att arbeta ännu mer tillsammans i multidisciplinära projekt. Först då vi forskare blir riktigt bra på att samla vår kompetens kommer vi att kunna lyckas lösa de verkligt stora och viktiga frågorna. Stipendiet ger mig möjlighet att arbeta med en mycket framstående forskargrupp i Köpenhamn, vilket kommer att vara både mycket lärorikt för mig och öppna möjligheter för framtida samarbeten.

Christina Isaxon disputerade 2014 i aerosolteknologi på en avhandling om hur man ska karakterisera partiklar i inomhusluft. Sedan 2015 har hon varit verksam som forskarassistent och undervisat på Ergonomi och aerosolteknologi, LTH vid Lunds universitet. Sitt post doc-arbete kommer Christina att bedriva från Lunds universitet, i samarbete med det danska arbetslivsinstitutet NRCWE i  Köpenhamn.

– Vi som finansiär är mycket glada över att kunna ge årets post doc-stöd till en forskare som både verkar inom ett viktigt och spännande forskningsfält, och som har en ambitiös plan för att bygga sitt internationella vetenskapliga nätverk. Vi är övertygade om att Christina med sin forskning de kommande åren kommer bidra till att flytta fram arbetsmiljöforskningens positioner, såväl nationellt som internationellt, säger Susanna Stymne Airey, chef FoU-avdelningen.

AFA:s pressmeddelande Två miljoner i post doc-stöd till forskare om luftpartiklar 

Mer om AFA:s post doc-stöd på 2 miljoner kronor för studier och forskning inom arbetsmiljöområdet

 

Kategorier

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.