Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildning i konst och kultur ska guida yrkesverksamma inom vård och omsorg

Konstutställning på Skissernas museum i Lund med besökare
Institutionen för kulturvetenskaper ger i samarbete med Primärvården i Region Skåne en ny uppdragsutbildning. Den ska ge fördjupade kunskaper om konst, kultur och estetik som en viktig resurs inom hälso-, vård- och omsorgsarbete. Foto: Johan Persson.

Kan engagemang i olika former av konst och kultur främja hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering? Ja, det visar en stor mängd vetenskapliga studier, liksom rapporter från Världshälsoorganisationen och andra aktörer. Nu ger Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet en helt ny och unik uppdragsutbildning på området i samarbete med Primärvården i Region Skåne.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om konst, kultur och estetik som en viktig resurs inom hälso-, vård- och omsorgsarbete. Deltagarna får också lära sig hur skapande och estetiska upplevelser praktiskt kan förmedlas. Det rör sig om bland annat bildkonst, musik, litteratur, dans och rörelse och flera gästföreläsare medverkar, till exempel från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Max Liljefors

– Kursens upplägg och innehåll reflekterar utvecklingen inom kultur- och hälsofältet de senaste åren i Sverige, Norden och internationellt. En stor mängd vetenskapliga studier har ju visat på konstarternas och kulturens reella och potentiella roll för hälsa och välbefinnande, säger Max Liljefors, kursledare och professor i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet.

I Sverige och resten av Norden har flera regioner nu inrättat permanenta insatser för att utveckla och implementera kultur och hälsa-perspektiven inom hälsa, vård och omsorg, bland annat med fokus på mental hälsa och främjande av folkhälsa.

– Vår kurs förmedlar kunskaper och färdigheter som behövs för att förverkliga detta syfte. För att framgångsrikt kunna använda konst och kultur inom hälsa, vård och omsorg måste de djupa kunskaper som de humanistiska och estetiska disciplinerna besitter om konstarterna sättas i kontakt med den konkreta praktiken ute på vårdavdelningarna. Vi vill helt enkelt sammanföra kompetenser inom humaniora med dem inom medicin och vård och lägger stor vikt vid att kursdeltagarna ska koppla ihop förståelse med implementering, säger Max Liljefors.

Stor efterfrågan

Utbildningen Konst, kultur och hälsa ges den här hösten för första gången och det är cirka 30 yrkesverksamma som deltar. Efterfrågan har varit mycket stor, då det inte funnits någon nationell kurs i ämnet tidigare.   

Anita Jensen

– Det finns ett ökat behov från hälso- och sjukvårdspersonal att se hälsa ur ett interdisciplinärt perspektiv och för att kunna ge personcentrerad vård är nya tillvägagångssätt avgörande. Det är därför Primärvården i Region Skåne har varit med och utvecklat denna utbildning tillsammans med Institutionen för kulturvetenskaper, säger Anita Jensen, kultur- och hälsostrateg (PhD) på Centrum för primärvårdsforskningen, Region Skåne, som även hon leder kursen.

Uppdragsutbildningen planeras att ges nästa gång höstterminen 2022.

Kontakt

Kursledare och examinator
Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet
max [dot] liljefors [at] kultur [dot] lu [dot] se
 
Kursledare
Anita Jensen, kultur- och hälsostrateg, PhD, Centrum för primärvårdsforskningen, Region Skåne
anita [dot] jensen [at] skane [dot] se
 
Intresseanmälan för kursen
Emma Tullberg, affärsutvecklare på avdelningen för uppdragsutbildning vid Lunds universitet
emma [dot] tullberg [at] fsi [dot] lu [dot] se

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.