Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad händer nu: efter klimatrapporten från IPCC

Skog bland molnen. Foto: NOAA vid Unsplash.
Klimatforskarna Markku Rummukainen och Kimberly Nicholas intervjuas om utvecklingen framåt efter veckans klimatrapport. Foto: NOAA vid Unsplash.

Två klimatforskare vid Lunds universitet, Kimberly Nicholas, som har närvarat som observatör vid två globala klimatmöten, och Markku Rummukainen, Sveriges representant i FN:s klimatpanel IPCC, berättar vad som händer efter lanseringen av den senaste klimatrapporten.

Vad ser du som nästa steg efter vad som framkom i IPCC-rapporten?

Kimberly:

Något som är helt tydligt i rapporten är att människan måste sluta tillföra koldioxidutsläpp till atmosfären för att stoppa uppvärmningen. Eftersom cirka 85 % av koldioxidutsläppen kommer från förbränning av fossila bränslen måste vi stoppa produktionen och konsumtionen av fossila bränslen så snart som möjligt om vi vill uppfylla Parisavtalet.

Markku:

Rapporten ger ett grundläggande kunskapsstöd för processer relaterade till klimatåtgärder, både på internationell och nationell nivå. Det kan handla om kalibrering av begränsningsmål, hantering av extremt väder och många andra överväganden.

 

Klimatforskarna Kimberly Nicholas (vä) och Markku Rummukainen (hö). Bilder: Lunds universitet
Klimatforskarna Kimberly Nicholas (vä) och Markku Rummukainen (hö). Bilder: Lunds universitet

Vilken roll har forskarsamhället framöver - är ansvaret nu främst de politiska ledarnas?

Markku:

Forskarsamhället har spelat en mycket viktig roll när det gäller att skapa grunden för klimatåtgärder, vilket har lett till både de internationella klimatförhandlingarna och insatser runt om i världen. Även om vetenskapen inte kan diktera beslut kommer fortsatt forskning ge kunskapsstöd och förhoppningsvis avslöja alla tidiga och väntande överraskningar när klimatförändringarna och klimatåtgärderna utvecklas framåt.

Kimberly:

Enligt min uppfattning behövs inte mer vetenskap för att stabilisera klimatet, eftersom vetenskapen sedan länge har gjort sitt jobb när det gäller att beskriva problemet och tillhandahålla riktningar och alternativ. Som tur är har vetenskapen levererat lösningarna, och vi har den teknik vi behöver för att tillhandahålla energi och tjänster utan att orsaka klimatföroreningar, men vi måste skynda på utfasningen av fossila bränslen och ersätta dem med rena alternativ. Så individer, regeringar och företag har en viktig roll. Vi måste alla ta vårt ansvar.

Hur påverkar denna rapport vad som kommer hända i Glasgow i november?

Markku:

Rapporten kommer att presenteras i Glasgow och kommer sannolikt utgöra grunden för diskussioner om att höja ambitionsnivån. Det finns också processer som rapporten kommer att kopplas ihop med mer direkt, till exempel den pågående så kallade andra periodiska översynen av det långsiktiga målet: de globala klimatmålen från Paris 2015. Denna översyn handlar om hur tillräckliga de beslutade målen är och hur de globala insatserna utvecklas.

Kimberly:

Förhandlarna är en viktig publik för IPCC och denna forskning, och efter att ha varit observatör vid två FN-konferenser, en i Paris 2015 och en annan i Bonn 2017, har jag sett att IPCC-rapporterna tas på största allvar och ses som den största auktoriteten, och de påverkar förhandlingarna. Det finns inte så mycket som är vetenskapligt nytt i denna rapport, men jag tror att den skärper brådskan och den absoluta nödvändigheten med snabba utsläppsminskningar och övergångar från fossila bränslen.

Ramavtalet för Parisavtalet finns, men länderna uppfyller inte sina befintliga skyldigheter. Den nuvarande klimatpolitiken går mot ungefär tre graders uppvärmning, vilket skulle vara katastrofalt, så länderna måste agera mycket snabbare.

Kommer någon av er att delta?

Kimberly:

Jag hoppas verkligen att jag kan delta och jag har ansökt om få närvara som observatör från Lunds universitet. Jag väntar på besked på om jag har blivit antagen!

Markku:

Kanske, men det kan bero på hur mötet kommer att organiseras, genom fysisk och/eller digital närvaro, och på vilka de specifika agendorna för de olika delarna vid det övergripande mötet kommer bli.

 

Om IPCC rapporten

Om FN:s klimatpanels arbete och den senaste klimatrapporten:

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) - ipcc.ch

COP26 i Glasgow

Nästa globala toppmöte om klimatet hålls i Glasgow 31 oktober – 12 november 2021.

The 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) - ukcop26.org

Om forskarna

Markku Rummukainen

Professor i klimatologi, Lunds universitet

markku [dot] rummukainen [at] nateko [dot] lu [dot] se (markku[dot]rummukainen[at]nateko[dot]lu[dot]se)

Markku Rummukainen's research - portal.research.lu.se

Kimberly Nicholas

Universitetslektor i hållbarhetsstudier, Lunds universitet

kimberly [dot] nicholas [at] LUCSUS [dot] lu [dot] se (kimberly[dot]nicholas[at]LUCSUS[dot]lu[dot]se)

Kimberly Nicholas's research - portal.research.lu.se

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.