Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MAX IV och ESS

Sveriges största forskningsanläggningar

Att de två största forskningsanläggningarna i Sverige — MAX IV-laboratoriet och European Spallation Source (ESS) — ligger i Lund speglar bland annat styrkan och attraktionskraften som forskningen vid Lunds universitet erbjuder.

MAX IV

MAX-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning med Lunds universitet som värd. Laboratoriet har varit framgångsrikt i 35 år, och 2016 färdigställdes MAX IV – Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur, och världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning.

Här kommer det osynliga att göras synligt.

Fullt utbyggt kommer MAX IV att ta emot mer än 2 000 forskare årligen från Sverige och resten av världen. De forskar inom bland annat

 • materialvetenskap
 • strukturbiologi
 • kemi
 • nanoteknologi

Så fungerar MAX IV

MAX IV:s webbplats

Allt du skäms för att du inte visste om MAX IV och ESS

Cancerforskning i frontlinjen vid MAX IV

MAX IV del i ett fredsprojekt - utbildar forskare från Mellanöstern

European Spallation Source (ESS)

I nordöstra Lund byggs European Spallation Source (ESS), en unik materialforskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som är ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur (ERIC) med medlemsländer i hela Europa.

På ESS kommer forskarna att kunna studera olika typer av material, från plast och proteiner till mediciner och batterier, för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar.

Anläggningen kan liknas vid ett gigantisk mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå.

ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom

 • medicin
 • miljövetenskap
 • energi
 • material
 • transport

Tillsammans med MAX IV-anläggningen kommer ESS att bilda ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen. ESS kommer att börja leverera forskning 2023.

Webbplatsen ess.eu

Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science (LINXS)

Svenska LINXS är ett forskningsinstitut som främjar vetenskap och utbildning inom forskning om neutroner och synkrotronljus.

Institutet strävar efter att bli en nod för nationella och internationella forskningsaktiviteter i Science Village, och en tankesmedja som initierar nya idéer och forskningsteman.

En grundidé för verksamheten är att skapa en stark och innovativ forskningsmiljö genom att världsledande forskare besöker institutet för att dela med sig av sina kunskaper.

LINXS mål är att:

 • attrahera världsledande forskare som besöker LINXS i korta, intensiva perioder
 • stärka och utveckla dialogen mellan akademin och samhället när det gäller infrastruktur inom neutron- och synkrotronljusforskning
 • skapa internationella nätverk och göra Sverige mer synligt inom neutron- och synkrotronljusforskning.

LINXS webbplats

Läs mer om Science Village