Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förbättrad beredskap för framtida pandemiutbrott

Ett av våra tematiska samverkansinitiativ

I nära samarbete med externa partners utvecklar forskare inom PREPARE-nätverket metoder och system för att följa spridningen av smittsamma sjukdomar och deras påverkan på folkhälsan. Målet är att stärka vår beredskap inför pandemier och andra hälsokriser.

Nya smittsamma sjukdomar kan drabba befolkningsgrupper– definierade utifrån geografi, demografi, hälsotillstånd eller sociala förhållanden – på olika sätt och i varierande omfattning. Det visar erfarenheter från bland annat coronapandemin.

Det är därför viktigt att kunna följa såväl sjukdomsspridning som immunitet i befolkningen och snabbt kunna identifiera vilka grupper som smittas och löper risk att drabbas av svår sjukdom. Sådan övervakning är central för att samhället ska kunna vidta lämpliga åtgärder och minska effekterna på folkhälsan, både på kort och lång sikt.

En heltäckande forskningsinfrastruktur

I nära samarbete med akademi, offentlig och privat sektor utvecklar och utvärderar forskarna inom PREPARE-nätverket metoder och system för epidemiologisk övervakning. Målet är att ta fram en heltäckande forskningsinfrastruktur som ska förbättra samhällets beredskap inför framtida viruspandemier och andra hälsokriser. Infrastrukturen ska innehålla samordnade befolknings-, hälso- och samhällsdata.

De metoder och system som forskarna utvecklar ska kunna användas för att följa smittspridningen i samhället i realtid, men också för att följa vaccinskydd och eventuella biverkningar.

För att lyckas behövs detaljerad information, exempelvis om aktivitetsmönster, symtomrapportering, testresultat, vårdkontakter, sjukhusinläggningar, dödlighet, immunitet och vaccination.

Pandemiberedskap och rättssäkerhet

PREPARE-nätverket betonar också vikten av att de metoder och system som utvecklas tar hänsyn till den mångfald som finns bland befolkningen. Det gäller ålder, kön, födelseland, levnads- och sociala förhållanden, hälsa och underliggande sjuklighet. Infrastrukturen utvecklas därför för att snabbt kunna identifiera grupper som är särskilt sårbara vid en ny pandemi eller annan hälsokris i samhället.

Ur ett rättsvetenskapligt perspektiv ska forskarnätverket också undersöka hur skydd för rättssäkerhet, hälsa och individuella rättigheter kan säkerställas i epidemiologisk övervakning och i de smittskyddsåtgärder som övervakningen kan leda till.

Kontaktinformation

Koordinator
Jonas Björk
Professor i epidemiologi
jonas [dot] bjork [at] med [dot] lu [dot] se (jonas[dot]bjork[at]med[dot]lu[dot]se)
Telefon: 070-213 29 72

Biträdande koordinator
Malin Inghammar
Docent i infektionsmedicin
malin [dot] inghammar [at] med [dot] lu [dot] se (malin[dot]inghammar[at]med[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-17 11 30

Webbplats

PREPARE – lupop.lu.se

Forskningsdatabas

Mer information om projektet.

Lunds universitets forskningsportal