Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förbättrad beredskap för framtida pandemiutbrott

Ett av våra tematiska samverkansinitiativ

Erfarenheterna från coronapandemin både nationellt och internationellt har visat hur viktigt det är att snabbt identifiera såväl direkta som bakomliggande orsaker till varför nya smittsamma sjukdomar drabbar befolkningen så olika geografiskt, demografiskt och socialt, för att kunna vidta lämplig åtgärder och begränsa följdverkningarna på kort och lång sikt.

Inom ramen för vårt samverkansinitiativ kommer vi att utforma en samlad infrastruktur med samordnade befolknings- hälso och samhällsdata, nödvändiga verktyg och adekvata metoder för att kunna följa pandemiutvecklingen i befolkningen i realtid, exempelvis avseende aktivitetsmönster, symtomläge, testresultat, utbredning av virusvarianter, vårdkontakter och sjukhusinläggningar, dödlighet, immunitet och vaccination. 

Vi kommer särskilt att studera hur pandemiberedskapen bör utformas så att den tar hänsyn till den mångfald som finns i befolkningen avseende ålder, kön, födelseland, levnads- och sociala förhållanden, hälsa och underliggande sjuklighet. I en analys ur ett rättsvetenskapligt perspektiv kommer vi att undersöka hur skyddet för rättssäkerhet, hälsa och individuella rättigheter kan säkerställas i samband med införandet av smittskyddsåtgärder.

Samverkansparter

 • Region Skåne
 • Smittskydd Skåne
 • Klinisk mikrobiologi, Region Skåne
 • Kliniska studier Sverige, Forum Söder, Region Skåne
 • Region Halland
 • Helsingborg Stad
 • Malmö Stad
 • ScientificMed Tech AB
 • Xerum AB
 • Umeå universitet
 • Halmstad högskola

Webbplats

PREPARE – lupop.lu.se

Kontaktinformation

Koordinator
Jonas Björk
Professor i epidemiologi
jonas [dot] bjork [at] med [dot] lu [dot] se (jonas[dot]bjork[at]med[dot]lu[dot]se)
Telefon: 070-213 29 72

Biträdande koordinator
Malin Inghammar
Docent i infektionsmedicin
malin [dot] inghammar [at] med [dot] lu [dot] se (malin[dot]inghammar[at]med[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-17 11 30