Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arkeologi och antikens historia: Byggnader som arkeologi -analys av komplexa bebyggda miljöer

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Byggnader är en viktig aspekt av mänskliga miljöer. Bevarade arkitektoniska lämningar ger oss en möjlighet att utforska och förstå tidigare samhällens rumsliga tankesätt. Även om de teknologiska och miljömässiga förhållandena för byggnation varierat över tid och rum – precis som de aktiviteter och sociala samspel som var relaterade till olika typer av byggnader – kan samma typer av analytiska redskap och metoder användas för studier av byggda miljöer trots skillnader i tid och rum. Den här kursen fokuserar på analys och tolkning av komplexa bebyggda miljöer. Målet är att ge studenten kunskap om olika metoder för dokumentation, analys, tolkning och visualisering av byggnader. I en inledande del ges en översikt till teori och metod rörande byggnadsarkeologi och rumsliga analyser, i en andra del introduceras studenterna till olika digitala metoder som kan användas för att dokumentera och analysera byggnader. Kursen använder case studies från skilda historiska perioder och geografiska områden. Studenterna ges möjlighet att tillämpa den senaste digitala tekniken rörande dokumentation och visualisering, men frågor kring analys och tolkning av materialet står hela tiden i centrum.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.ark.lu.se/en/course/ARKN12

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX - Hus A, 223 62 Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

+46 46 222 79 40

https://www.ark.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Students must have passed the course ARKK04, ARKH04, AKSK04, HOSK04 or the equivalent.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

8 november 2021 - 14 januari 2022

Ansökan

Öppen för sen anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 9 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Arkeologi och antikens historia: Byggnader som arkeologi -analys av komplexa bebyggda miljöer är 27 500 SEK.