Otomikroskopi och vaxextraktion

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Vill du fördjupa dina kunskaper om ytteröra, hörselgång, trumhinna, mellanöra och sjukdomar i dessa? Vill du bli skicklig på att hantera otomikroskop, otoskop och utföra vaxextraktion? Vill du utveckla dina förutsättningar att arbeta självständigare och mer patientsäkert?

Kursens innehåll
Kursen har fokus i att fördjupat relatera sjukdomar och trauman i ytteröra, hörselgång och trumhinna till olika former av undersökningar och behandlingar och på att du ska lära dig att självständigt och kliniskt hantera aktuella instrument och metoder.

  • Normal och patologisk öronstatus
  • Behandlingsindikationer och metoder vid patologisk öronstatus
  • Aktuellt regelverk och juridiska ansvarsförhållanden
  • Öron- näs- och halsundersökning
  • Otomikroskopet och instrumentering
  • Vaxextraktion och tamponadsättning

Undervisningen sker hösten 2021 i form av både distansundervisning och undervisning på campus. Du får ta del av föreläsningar, seminarier, färdighetsträning, klinisk praktik, enskilda uppgifter, litteratur och seminarier.

Efter kursen
Efter kursen har du kliniskt relevanta kunskaper och färdigheter genom att du tillsammans med andra och under kvalificerad handledning har fått möjlighet att både fördjupa dina kunskaper och att praktiskt utföra otomikroskopering och vaxextraktion.

Mer om kursen hittar du på: http://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/AUDN82

Mer om utbildningen hittar du på http://www.med.lu.se

Öppnas för anmälan
2021-03-16

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare Annika Ilskog

Mailadress annika [dot] ilskog [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Audionomexamen motsvarande medicine kandidatnivå i audiologi

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Ditt utbildningstillfälle från antagning.se

Blandad undervisningstid Lund, deltid 25%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
5 av vilka 5 är obligatoriska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Öppnas för anmälningar 2021-03-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Otomikroskopi och vaxextraktion är 22 500 SEK.