Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Geologi: Geofysisk undersökningsmetodik

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Med geofysisk undersökningsmetodik menas att man undersöker markens uppbyggnad och egenskaper genom att mäta olika fysiska parametrar. Till exempel kan man mäta markens magnetiska, elektriska eller mekaniska egenskaper. Mätresultaten bearbetas sedan till en modell av marken, uttryckt i någon lämplig fysisk parameter, varefter denna tolkas geologiskt.

Geofysiska undersökningsmetoder har använts under lång tid i samband med prospektering för olja, gas och mineraler. Under det senaste årtiondet har metoderna fått ökad användning inom bl.a. hydrogeologi, miljögeologi och anläggningsgeologi. Grundläggande kunskaper om geofysiska undersökningsmetoder har därför blivit allt viktigare för geologer.

Under kursens första del presenteras de vanligaste geofysiska undersökningsmetoderna: reflektionsseismik, refraktionsseismik, gravimetri, magnetometri, geoelektriska metoder och elektromagnetiska metoder. Du får lära dig grundläggande teori för de olika metoderna liksom hur data samlas in, bearbetas och tolkas. I denna del ingår också moment om borrningsteknik samt geofysisk och geologisk borrhålsloggning.

I nästa del ligger fokus på hur man väljer metoder och planerar geofysiska undersökningar för att lösa olika problemställningar samt på hur man tolkar resultat från undersökningar där man använt flera olika metoder. Ett viktigt moment i denna del är en fältövning där du får träning i att lösa ett problem genom att utföra mätningar med flera olika metoder, bearbeta och tolka resultaten och sedan presentera din egen lösning.

I slutet av kursen genomförs en projektuppgift där du i en mindre grupp får bearbeta och tolka geofysiska data och sedan presentera resultaten i form av en skriftlig rapport och en muntlig presentation. Uppgifterna avser verkliga problemställningar och är hämtade från olika geologiska miljöer och kontinenter. Du har ett flertal uppgifter att välja mellan efter ditt eget intresse.

Under kursens gång får du utbildning och träning i samtliga moment som ingår i en geofysisk undersökning: planering, datainsamling, bearbetning och tolkning. Efter kursen ska du själv kunna genomföra en enklare geofysisk undersökning. Du får även övning i rapportskrivning och användning av för geologer användbar mjukvara, t.ex. interpolationsprogram.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Geologiska institutionen

Besöksadress
Sölvegatan 12, 223 62 Lund

Postadress
Sölvegatan 12, 223 62 Lund

+46 46 222 78 65

http://geologi.lu.se/

Karl Ljung

Studievägledare

karl [dot] ljung [at] geol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt 75 hp i geologi, geovetenskap, naturgeografi eller miljövetenskapligt basblock, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)-
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Högskoleprovet (HP)-

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 28 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Geologi: Geofysisk undersökningsmetodik är 38 750 SEK.