Europastudier med humanistisk profil - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Är det möjligt och önskvärt att skapa en europeisk identitet? Kan denna identitet komma i konflikt med mera traditionella identifikationsmönster, t.ex. nationella, regionala eller lokala? Har kulturella och religiösa värderingar betydelse för EU:s utrikespolitik? I samband med den pågående europeiska integrationsprocessen, inklusive Brexit, har frågor kring internationell kommunikation, migration, integration och demokrati i Europa blivit allt viktigare.

Masterprogrammet inom Europastudier med humanistisk profil (MAPES) är ett tvärvetenskapligt masterprogram som behandlar dessa och liknande frågor utifrån flera ämnestraditioner: idé- och kulturhistoria, kultur, kommunikation, politik och samhällskunskap. Som Europastudent får du möjlighet att tillägna dig ett antal relevanta metoder som bland annat kan användas i analysen av den Europeiska Unionens kulturpolitik. Europastudier bidrar till att fördjupa kunskapen om kommunikation över språk- och kulturgränser, något som i sin tur främjar en öppen debatt om Europas framtid. I utbildningen kan en termins praktik ingå.

Efter utbildningen

Programmet förbereder studenten för yrken som exempelvis handläggare och/eller projektledare på myndigheter, regioner och kommuner, projektledare inom en europeisk institution eller på en ambassad, organisatör av kulturprojekt inom EU eller som Europavetare inom media.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.sol.lu.se/en/europastudier/programmes/master-of-arts-programme-in-european-studies/

Öppnas för anmälan
2020-10-16

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Programme coordinator: Eleonora Narvselius, eleonora [dot] narvselius [at] eu [dot] lu [dot] se   Programme administrator and student counsellor: Susan Hydén, susan [dot] hyden [at] sol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med humansitiskt eller samhällsvetenskaplig inriktning samt engelska B.

Urval

baserat på betyg, avsiktsförklaring (letter of intent) och 2 rekommendationsbrev.

Anmälan & antagning

Ditt utbildningstillfälle från antagning.se

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 4 juni 2023

Ansökan

Öppnas för anmälningar 2020-10-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Europastudier med humanistisk profil - Masterprogram är 220 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master