Japanska: Språkvetenskaplig textkurs 2

Kurs 15 högskolepoäng

Kursens innehåll

Kursen utgör en fortsättning och fördjupning av Japanska – Språkvetenskaplig textkurs 1 (JAPM13) och syftar till att ge studenten förmåga att översätta och diskutera avancerade språkvetenskapliga texter på japanska. Syntaktiska, morfologiska och semantiska aspekter gås igenom och texternas relevans för språkvetenskapen diskuteras. De japanska texterna kompletteras med inflytelserika och fokuserade tidskriftsartiklar från internationella engelskspråkiga tidskrifter.

Kursens placering

Kursen är obligatorisk för inriktningen Japanska i masterprogrammet Språk och språkvetenskap.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången Japanska: Språkvetenskaplig textkurs 1 (JAPM13), eller motsvarande kunskaper.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.sol.lu.se/kurs/JAPM14

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Japanska

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

+46 46 222 93 59

https://www.sol.lu.se/japanska/

Peter Marthinsson

Studievägledare

+46 46 222 34 48

peter [dot] marthinsson [at] sol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

genomgången Japanska: Språkvetenskapliga textkurs 1 (JAPM13), eller motsvarande kunskaper.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Ditt utbildningstillfälle från antagning.se

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

18 januari 2021 - 6 juni 2021

Ansökan

Sista ansökningsdag 2020-10-15

Urvalsgrupper VT 2020

Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV) *

Totalt antal antagna

Vårterminen 2020 - 1 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Japanska: Språkvetenskaplig textkurs 2 är 27 500 SEK.