Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvecklingsstudier: Introduktion till internationell utveckling och management

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ges som introduktionskurs under första terminen av mastersprogrammet i International Development and Management (LUMID) och förbereder studenterna för kurserna på avancerad nivå under utbildningens andra, tredje och fjärde termin.

Kursen ger studenter med olika akademisk bakgrund en tvärvetenskaplig översikt av centrala teoretiska ansatser, aktörer och frågeställningar inom internationell utveckling och placerar utvecklingsförvaltning inom dessa. Detta inkluderar rollen av maktrelationer som formar utvecklingsbanor och utvecklingsaktörers strategier, både nu och historiskt, utifrån konkreta fall. Kursen är uppdelad i två moduler:

Den första modulen (förhållning till internationell utveckling och förvaltning) ger en historisk bakgrund till internationellt utvecklingssamarbete och utvecklingsstudier. Den innehåller en översikt över olika teoretiska förhållningssätt till utvecklingsdynamik (inklusive modernisering, feministiska teorier och postutvecklingsteorier), och hur dessa erbjuder kontrasterande förståelser av utvecklingsfrågor och utmaningar (t.ex. ojämlikhet mellan könen, hälsa, tillväxt, fattigdom, miljöförstöring).

Den andra modulen (utvecklingsaktörer och politiska tillvägagångssätt) fokuserar på att kartlägga olika aktörer och institutioner (t.ex. stat, icke-statliga organisationer, privata sektorn) som är involverade i utvecklingssamarbete och relationer mellan dem. Den ägnar särskild uppmärksamhet åt fördelarna och utmaningarna med viktiga utvecklingsmetoder (rights-based, participatory, market-based) och hur dessa utspelar sig i utvecklingsdynamiken. Dessa debatter gör det möjligt att ta upp maktrelationer som utspelar sig i skärningspunkten mellan utvecklingsledning och policyskapande (t.ex. rendering teknisk, projektifiering), och hur teoretiska tillvägagångssätt för utveckling kan hjälpa till att diagnostisera dessa och informera om förbättringar.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

E-post: lumid [at] keg [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Studenter krävs att ha motsvarande minst 180 högskolepoäng (motsvarande tre års framgångsrika heltidsstudier) för att vara behörig till kursen.

En hög kunskapsnivå i engelska språket, motsvarande engelska 6/B i det svenska gymnasiesystemet är nödvändigt. Likvärdighetsbedömningar kommer att göras enligt nationella riktlinjer.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 31 oktober 2024

Ansökan

Inställt

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Utvecklingsstudier: Introduktion till internationell utveckling och management är 28 750 SEK.