Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fysik, Partikelfysik - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Är du fascinerad av de allra minsta beståndsdelarna i vår värld och vilka krafter som påverkar dem? Detta masterprogram låter dig delta i jakten på ny kunskap via internationella experiment vid exempelvis CERN, världens största partikelfysiklaboratorium. Du får samtidigt kompetens som är gångbar utanför forskarvärlden.

Utbildningen sammanväver matematiskt formulerade teorier och datormodellering med experimentellt arbete, och du får förståelse för de grundläggande principer som styr hela den fysiska världens uppbyggnad. Masterprogrammet ger dig bland annat fördjupad kunskap om standardmodellen, både dess fundamentala möjligheter att förklara fysikens grundläggande principer och dess begränsningar. Du får inblick i den forskning som strävar efter förklaringar utanför standardmodellens ramar, exempelvis när det gäller universums mörka materia. Du får också fördjupa dig i forskningen på kvark-gluon-plasmats extremt energitäta materia som präglade universum vid dess födelse.

Dessa kunskapsområden utforskas vid CERN, på gränsen mellan Frankrike och Schweiz. Fysiska institutionen vid Lunds universitet deltar mycket aktivt i forskningen vid CERN. Som student på masterprogrammet i partikelfysik besöker du anläggningen för att studera den pågående forskningen vid två av laboratoriets mest omfattande experiment, ATLAS (om standardmodellen) och ALICE (om kvark-gluon-plasma). Du får även delta aktivt i att analysera färska data från experimenten. Partikelfysiker vid Lunds universitet är också mycket aktiva i uppbyggnaden av ett nytt experiment: LDMX – Light Dark Matter eXperiment. Byggandet kommer att påbörjas 2026 vid SLAC i Kalifornien, första datainsamlingen ska börja 1,5 år senare, och ett år senare kommer LDMX att bli en av de mest känsliga experimenten i världen som söker efter mörk materia. Slutligen har vi också aktiviteter vid European Spallation Source (ESS) under konstruktion i Lund där ett program för grundläggande fysik utvecklas, vilket kommer att inkludera sökningar efter neutron-antineutron oscillationer och neutrino-fysik.

Masterutbildningen ger dig omfattande träning i att hantera och tolka stora datamängder. Du övar både muntlig och skriftlig kommunikation samt får god erfarenhet av att samarbeta i grupp. Programmet har en stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är aktiva forskare, och därför anpassas kurserna kontinuerligt till aktuell forskning. Andelen lärarledd tid är hög. Utbildningen ges på engelska.

Programstruktur

Programmet innehåller två obligatoriska kurser, dels en kurs i kvantmekanik, dels en kurs som handlar om kvantfysiken i forskning och samhälle. Under ditt första studieår får du dessutom välja bland ett flertal andra kurser, exempelvis inom experimentella verktyg, modern experimentell partikelfysik eller statistisk mekanik.

Under ditt andra studieår fortsätter du att bygga din kompetens utifrån eget önskemål. Du kan exempelvis läsa en kurs i teoretisk partikelfysik. Examensarbetet är antingen 30 eller 60 högskolepoäng och görs i en forskargrupp. Under examensarbetet har du möjlighet att aktivt ingå i en internationell forskargrupp och i vissa fall besöka experimentstationerna eller vara med på workshops och möten.

Karriärmöjligheter

Masterprogrammet ger dig en god bas för forskarutbildning i partikelfysik och förbereder dig för att kunna vara verksam vid de stora internationella forskningslaboratorierna. De båda forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet och ESS (European Spallation Source) i Lund bidrar också till nya möjligheter på arbetsmarknaden. Men du kan även välja en karriärväg utanför akademin och då hitta lämpliga jobb inom områden som exempelvis informations- och kommunikationsteknologi eller e-vetenskap där behov finns av kompetens inom avancerad programmering och modellering samt hantering av stora datamängder.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Programkoordinator

Peter Christiansen

E-post: peter [dot] christiansen [at] hep [dot] lu [dot] se

Studievägledare

E-post: studievagledning [at] fysik [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp i fysik eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp i fysik. 

Engelska 6/Engelska B.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser, speciellt de i behörighetsgivande kurser, samt en motivering för ansökan (från den sökandes ”Summary sheet”).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Sista ansökningsdag 2024-01-15

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Fysik, Partikelfysik - Masterprogram är 340 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master

Programspecifika dokument

När du söker detta program behöver du även skicka in ett så kallat Summary sheet:

Summary Sheet (PDF 77 kB, nytt fönster)