Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här
Berggrund

Geologi, Berggrundsgeologi - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng2 årMasterexamen

Programmets syfte är att ge fördjupad teoretisk och praktisk kunskap och kompetens inom det bergrundsgeologiska ämnesområdet. Det omfattar nästan alla aspekter av berggrundsgeologin, t.ex. mineralogi, magmatisk, metamorf och sedimentär petrologi, geokronologi och dateringsmetoder, geokemi, strukturgeologi, sedimentologi, paleontologi, paleoekologi och livets utveckling. Fyra kurser om vardera 15 högskolepoäng utgör grunden för programmet:

  1. Sedimentär geologi och bassänganalys
  2. Magmatisk petrologi, geokemi och geokronologi
  3. Metamorf petrologi och strukturgeologi
  4. Biosfärens utveckling, paleoekologi och paleontologi

Vid antagning till programmet blir Du automatiskt antagen till de två först kurserna. Normalt läser Du också minst en av de två övriga kurserna men det finns även möjlighet att kombinera kurser i berggrundsgeologi med andra kurser på avancerad nivå, t.ex. i kvartärgeologi eller tillämpad geologi. Programmet avslutas med ett examensarbete (45 högskolepoäng) som löper över en och en halv termin. Programmet ger behörighet till forskarutbildning, men också tillräckliga kunskaper och färdigheter för inträde på en arbetsmarknad där geologiska eller geovetenskapliga frågeställningar intar en central plats. För att läsa programmet krävs en kandidatexamen i geologi eller i geovetenskap med geologisk inriktning inkluderande grundläggande utbildning i mineralogi och petrologi. Utbildningen ges på engelska.

En av de många kvaliteterna hos masterprogrammet i geologi vid Lunds universitet är det stora utbudet av avancerad forskningsutrustning som finns tillgänglig som komplement till lärarlaget vid geologiska institutionen. Alla studenter deltar i föreläsningar och övningar i välutrustade lärosalar och undervisningslaboratorier i institutionens byggnader. Fältarbete utgör en integrerad del av utbildningen och Du kommer att delta i exkursioner och fältkurser som varar mellan en dag och en vecka. Dessa genomförs på en mängd olika platser och utgör en viktig del av programmet. Under det andra året genomför Du ett självständigt projektarbete som i normalfallet omfattar fältarbete följt av analysarbete i något av institutionens många forskningslaboratorier. Databearbetning och litteraturgenomgång ingår normalt i uppgiften, och Du får tillgång till Geobibliotekets alla resurser inklusive digitala tidskrifter.

Karriärmöjligheter

Geologisk expertis kommer att bli allt mer efterfrågad i framtiden, inte minst i takt med att en ökande global befolkning medför utmaningar inom miljö- och naturresursområdet. Med en masterexamen i geologi kommer Du att vara väl rustad, både vad gäller generella och specifika ämneskunskaper, för att ta Dig an uppgifter inom både forskning och avancerat yrkesarbete, såväl i privat som offentlig sektor.

Kontakt

Geologiska institutionen
Sölvegatan 12, 223 62 Lund
Sölvegatan 12, 223 62 Lund
+46 46 222 78 65

Studierektor: Dan Hammarlund, +46 46 222 7985, dan [dot] hammarlund [at] geol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

naturvetenskaplig kandidatexamen i geologi eller i geovetenskap med inriktning mot geologi. Engelska B.

Urval

based on previous university/college studies and other merits such as letters of recommendation and statement of purpose

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2018

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

3 september 2018 - 7 juni 2020

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

3 september 2018 - 7 juni 2020

Öppnas för anmälan 16 mars 2018

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Geologi, Berggrundsgeologi - Masterprogram är 290 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen