Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Geologi, Berggrundsgeologi - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Berggrund

Beskrivning

Vill du använda kunskap om bergarter och mineral för att bidra till hållbara lösningar inom miljö- och naturresursområdet? Fascineras du av jordklotets uppbyggnad, kontinentplattor och vulkaner? Detta masterprogram ger dig spetskompetens som efterfrågas på en nationell och internationell arbetsmarknad.

Masterutbildningen ger dig fördjupad kunskap i berggrundsgeologi. Du lär dig om jordklotets bildning och uppbyggnad samt jordskorpans dynamik. Här ingår studier i geokronologi, geokemi, sedimentologi, strukturgeologi och dateringsmetoder. Du lär dig även om mineralens och bergarternas uppkomst och omvandling. Du får även fördjupa dig i förhistoriskt liv och hur växter och djur har utvecklats under jordens långa historia.

Du tar del av föreläsningar och övningar i välutrustade lärosalar och undervisningslaboratorier. Institutionen har ett stort utbud av avancerad forskningsutrustning. Hit hör geokemiska analysinstrument, toppmoderna mikroskop för analys av bergarter och mikrofossil samt olika dateringslaboratorier, exempelvis för åldersbestämning av speciella mineral vars atomer kan berätta om kontinenternas rörelser och bildning av bergskedjor under hundratals miljoner år.

Fältarbete utgör också en viktig del av utbildningen. Du deltar i fältkurser och exkursioner både i Sverige och utomlands för att lära dig mer om olika typer av berggrund. Masterprogrammet har en stark forskningsanknytning, och samtliga lärare är forskare. Institutionen har flera världsledande forskargrupper. Utbildningen ges på engelska. Du övar både muntlig och skriftlig presentation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp.

Programstruktur

Första terminen läser du kurser i sedimentär geologi och bassänganalys samt magmatisk petrologi, geokemi och geokronologi. Den följande vårterminen kan du studera metamorf petrologi och strukturgeologi och läsa en kurs om biosfärens utveckling, paleoekologi och paleontologi. Alternativt kan du välja en kurs om globala miljöförändringar i ett geologiskt perspektiv. Det finns även möjlighet att kombinera kurser i berggrundsgeologi med andra kurser, exempelvis i kvartärgeologi eller tillämpad geologi. Vid antagningen till programmet blir du automatiskt uppsatt på den första terminens två kurser.

Det andra studieåret består av en valfri kurs på 15 högskolepoäng och ett examensarbete på 45 högskolepoäng. Den valfria kursen kan exempelvis vara inom geofysisk undersökningsmetodik, hydrogeologi eller förorenad mark. Examensarbetet omfattar normalt sett fältarbete i Sverige eller utomlands, följt av analysarbete i något av våra forskningslaboratorier. Även databearbetning och litteraturgenomgång ingår i uppgiften.

Karriärmöjligheter

Geologisk expertis kommer att bli allt mer efterfrågad i framtiden för att hantera de stora samhällsutmaningar vi står inför. Med en masterexamen i geologi är du väl rustad både vad gäller generella och specifika ämneskunskaper. Många av våra studenter får jobb som miljökonsulter eller specialister inom gruvnäringen eller bygg- och anläggningsbranschen. Andra gör karriär inom myndigheter som Sveriges Geologiska Undersökning, länsstyrelser eller Naturvårdsverket, ofta med fokus på hållbar hushållning med grundvatten och andra geologiska råvaror. Du kan också arbeta med kommunal planering, naturvård och olika typer av publik information inom branschen. Geologisk kunskap efterfrågas i hela världen. Möjligheten att få jobb i utlandet är god, exempelvis rörande vattenfrågor i utvecklingsländer eller stora infrastrukturprojekt. Programmet ger dig även behörighet till forskarutbildning.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.geologi.lu.se/utbildning/grund-avancerad-utbildning/masteru…

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studierektor

Karl Ljung

Telefon: +46 46 222 3996

E-post: karl [dot] ljung [at] geol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp, i geologi eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp inom geologi.

Engelska 6/Engelska B.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser samt en motivering för ansökan (från den sökandes ”Summary sheet”).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Geologi, Berggrundsgeologi - Masterprogram är 340 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master

Programspecifika dokument

När du söker detta program behöver du även skicka in ett så kallat Summary sheet:

Summary Sheet (PDF 71 kB, nytt fönster)