Geografisk informationsvetenskap - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Landskap och hus i kluster.foto.

Detta masterprogram ger kunskap och förståelse för teori och analys i GIS. Man lär sig att hantera och kritiskt granska geografiska data med avseende på precision och kvalitet. Programmet behandlar teoretiska och praktiska aspekter av digital geografisk dataanalys och möjliggör anställning inom offentlig och privat sektor såväl nationellt som internationellt.

Första delen av programmet består av obligatoriska moduler som ger en teoretisk och praktisk bas för handhavande av GIS. Den andra delen av studierna innebär ett friare val av delkurser då studenten beroende på inriktning och intresse kan fördjupa sig inom verksamhetsområden som: GIS och klimatförändringar, GIS och hydrologi, GIS och turism/rekreation, Programmering i GIS, rumslig infrastruktur (SDI), Miljöplanering, Algoritmteori, Fjärranalys, Webb-GIS, och Biodiversitet.

Undervisningen är helt nätdistribuerad och sker på engelska. En studentversion av ett av de största kommersiella GIS programmen distribueras fritt till studenten, för installation på egen dator (ej Mac operativsystem för närvarande). Huvuddelen av de praktiska övningarna utförs på den egna datorn. Endast presentation och försvar av examensarbetet sker genom personlig närvaro. Programmet kan läsas på helfart, halvfart eller kvartsfart.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.nateko.lu.se/education/masters-programmes/masters-programme-in-geographical-information-systems

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Study advisor: David Tenenbaum, lumagis [at] gis [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B.

Urval

baseras på betyg på akademiska kurser samt en motivering för ansökan, inklusive hur den sökande anser sig möta programmets förkunskapskrav, och meriter från yrkesliv och/eller annan praktisk erfarenhet som är relevant för utbildningsprogrammet (från den sökandes Summary sheet ).

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Ingen undervisningstid Lund, heltid 100%

På engelska, distansutbildning

Studieperiod

18 januari 2021 - 15 januari 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Ingen undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Studieperiod

18 januari 2021 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Start Höstterminen 2021

Ingen undervisningstid Lund, heltid 100%

På engelska, distansutbildning

Studieperiod

30 augusti 2021 - 2 juni 2023

Ansökan

Sista ansökningsdag 2021-01-15

Ingen undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Studieperiod

30 augusti 2021 - 6 juni 2025

Ansökan

Sista ansökningsdag 2021-01-15

Ingen undervisningstid Lund, deltid 25%

På engelska, distansutbildning

Studieperiod

30 augusti 2021 - 8 juni 2029

Ansökan

Cancelled

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Geografisk informationsvetenskap - Masterprogram är 230 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master

Programspecifika dokument

När du söker detta program behöver du även skicka in ett så kallat Summary sheet:

Summary Sheet (PDF 36 kB, nytt fönster)