Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljövetenskap, Vattenvård - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Är du intresserad av att jobba för ett bättre miljötillstånd i sjöar och hav, i våtmarker och vattendrag? Detta masterprogram ger dig kompetens i hur man restaurerar vattenmiljöer och vilka tekniker som används i sammanhanget. Du får även kunskap i vilka åtgärder som kan vidtas för att skydda vattenmiljöerna.    

Förorenade vattenmiljöer och förändringar av vattendrag är ett faktum till följd av mänsklig aktivitet. Det pågår ett ständigt arbete för att komma till rätta med dessa problem, såväl nationellt som globalt. Masterutbildningen i vattenvård vänder sig till dig som är intresserad av hur människors aktivitet påverkar våtmarker, vattendrag, sjöar och hav.

Du får lära dig om miljöproblem som påverkar dricksvatten, badvatten, fiske, vattenflöden och biologisk mångfald. Som student får du under utbildningen också god insikt i hur vattenvårdsarbetet fungerar i Sverige och Europa. Masterprogrammet ger dig även kunskap om restaureringar, vattenreningstekniker samt åtgärder för skydd av vattenmiljöer. Utbildningen ges till största delen på svenska.

Programstruktur

Det första studieåret inleds med en kurs i riskanalys alternativt limnologi och marinbiologi. Därefter följer kurser i geologi i samhället samt akvatisk ekologi alternativt hydrogeologi. Avslutningsvis läser du vattenvård. Den sistnämnda av dessa kurser kan ersättas av praktik på ett företag, en myndighet eller organisation som du valt själv.

Under den tredje terminen läser du två metodkurser i miljövetenskap: analys och metodik samt tillämpad miljövetenskap. Därefter gör du på vårterminen ett examensarbete. Ditt examensarbete kan utföras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet alternativt på en forskningsavdelning. På så sätt får du möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät under studietiden, vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Du kan välja att läsa utbildningen som ett tvåårigt masterprogram, men det går också att via ett alternativt studieupplägg avsluta programmet efter ett år och ta ut en magisterexamen. Om du är intresserad av det alternativet ska du kontakta studievägledaren vid anmälan till programmet för information om upplägget.

Karriärmöjligheter

Med en examen i vattenvård kan du arbeta med vattenvårdsfrågor på kommunal, regional eller nationell nivå eller inom den privata sektorn som konsult med vatteninriktning. Vattenfrågor är också viktiga inom biståndsvärlden, vilket innebär att du får möjlighet att jobba på ett internationellt plan. Masterprogrammet ger dig även en god bas för forskarutbildning inom området.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/mast…

Film med tidigare studenter

Möt Oscar och Isabelle, tidigare studenter på naturvetenskapliga kandidatprogrammet, miljövetenskap. I filmen berättar Oscar om sitt jobb som miljökonsult på ÅF. Isabelle, som även läst en master i miljö- och hälsoskydd, berättar om sitt arbete som miljöinspektör på Landskrona Stad.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Miljövetenskap

Besöksadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

Postadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

https://www.cec.lu.se/sv/utbildning

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Inriktning Vattenvård:

För tillträde till programmet krävs en kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp naturvetenskapliga kurser inklusive 15 hp miljövetenskap, grundkurs, 15 hp miljörätt samt 15 hp ekologi.

Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 2 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Miljövetenskap, Vattenvård - Masterprogram är 340 000 SEK.