Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturgeografi: Fjärranalys och GIS med miljövårdsinriktning

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ger kunskaper om grundläggande verktyg i GIS och fjärranalys för praktisk användning i miljövård. Du lär dig flygbildstolkning och att analys av satellitdata samt praktiska tillämpningar.

Kursen syftar till att introducera hur Geografiska Informationssystem (GIS) och Fjärranalys kan användas inom miljövårdsplanering. Teori kompletteras med praktiska datorövningar. Föreläsningar och övningar i GIS och ArcGIS programvara.
 

Kursens innehåll

  • Vektor- respektive rasterstruktur i GIS och hantering av attributdata
  • Projektioner och koordinatsystem
  • Flygbildstolkning och spektrala egenskaper. Här jobbar du med att klassificera en flygbild i markanvändningskategorier, skärmdigitalisera och skapa informationsskikt i ett GIS. Klassificeringen ska därefter noggrannhetsbestämmas med fältinsamlad utvärderingsdata.
  • Olika typer av satellitsensorer och plattformar. Egenskaper, skillnader, tillämpningsområden.
  • Interpolation av punktdata för att skapa kontinuerlig data, ex topografi.
  • Automatiserad klassning av digital multispektral satellitdata.
  • Vegetation-Klimat-Satellitdata. I detta moment studeras samspel mellan olika landskapselement över ett större område genom modellering. Du studerar och analyserar tidserier av digital satellitinformation, och trender, korrelationer mm.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Micael Runnström

E-post: micael [dot] runnstrom [at] nateko [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt 30 hp akademiska studier.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

17 januari 2022 - 22 mars 2022

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturgeografi: Fjärranalys och GIS med miljövårdsinriktning är 36 250 SEK.