Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Psykologi: Vetenskap om psykedelika

Kurs 5 högskolepoäng

Beskrivning

Intresset för psykedeliska preparat som Psilocybin, LSD och MDMA har ökat kraftigt under de senaste åren, då studier pekar mot potentiella medicinska och personlighetsutvecklande förtjänster. Forskningsresultat visar att psykedeliskt assisterad terapi ger stora förbättringar på terapi-resistenta patienter med ångest, depression och posttraumatiska stressyndrom såväl som på livskvalitet. Kursen Vetenskap om psykedelika ger en kritisk introduktion till vetenskapen om psykedelika.

Kursens innehåll

Kursen ger en akademisk allmänbildande introduktion till vetenskapen om psykedelika. Speciellt behandlas neurovetenskapen bakom olika psykedeliska substansers påverkan på medvetande, upplevelser, neurotransmittorer och hjärnaktivitet (fMRI och EEG). Kursen tar även upp tillvägagångssätt kring psykedelisk assisterad terapi och dess utfall, såväl som samhälleliga och etiska aspekter av användning. Du som arbetar inom folkhälsa, i vården, med socialt arbete eller polisiär verksamhet, har potentiellt intresse av att utbilda dig kring psykedelika i takt med att kännedomen och användningen i samhället ökar.

Under kursen får du insikt i:

  • Vetenskapen om psykedelika

  • Hur psykedelika påverkar medvetandetillstånd, känslor, kognition och beteende

  • Psykedelikas förmåga att påverka terapeutiskt utfall

  • Neurovetenskapen bakom psykedeliska substanser

  • Tillvägagångssätt kring psykedelisk assisterad terapi och utfall

  • Risker, möjligheter och påverkan av psykedeliska substanser

  • Etiska aspekter kring användning av psykedelika

  • Forskningsresultat och skildringar av psykedelisk användning och terapi.

Upplägg

Undervisning ges online på halvfart i form av föreläsningar och seminarier. Observera att undervisningsspråket är engelska.

Efter kursen

Efter genomgången kurs kommer du att ha kunskaper om forskningen kring psykedelika och hur det påverkar medvetandetillstånd, känslor, kognition och beteende. Kursen ger dig också kunskap om tillvägagångssätt kring psykedelisk assisterad terapi och utfall, dess risker, möjligheter och relaterade etiska aspekter.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Sverker Sikström

E-post: sverker [dot] sikstrom [at] psy [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Elin Holgersson

Telefon: +46 46-222 91 15

E-post: studievagledare_fk [at] psy [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten har minst 150 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete för en kandidatexamen i psykologi eller motsvarande, eller är antagen till ett Psykologprogram och har avklarat 150 högskolepoäng inom programmet. Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska 6/B från svenskt gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 75%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

2 september 2024 - 6 oktober 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Psykologi: Vetenskap om psykedelika är 10 417 SEK.