Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Psykoterapeutprogrammet, Psykodynamiskt orienterad psykoterapi - vuxna

Program 90 högskolepoäng · 1.5 år · Psykoterapeutexamen

Beskrivning

Har du ett grundyrke inom vården samt grundutbildning inom psykoterapi och vill fördjupa dina kunskaper i psykoterapi? Då är psykoterapeutprogrammet ett bra val. Som psykoterapeut bidrar du till att förbättra människors psykiska hälsa samt bedömer, lindrar och behandlar psykiatriska problem. En annan viktig uppgift för psykoterapeuter är att sprida kunskap om psykoterapi bland andra yrkeskategorier och i samhället i stort.

Vad är psykoterapeutprogrammet?

Psykoterapeutprogrammet är en legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi och är en påbyggnadsutbildning för personer som har ett annat människovårdande yrke som grund. Psykoterapeuten bedömer psykopatologi och psykologiska problem samt planerar, genomför och utvärderar behandling av dessa. Legitimerade psykoterapeuter arbetar självständigt men samarbete sker ofta med andra yrkesgrupper inom vården såsom exempelvis läkare, psykologer och socionomer. Psykoterapeuter bidrar vanligen till kunskapsutveckling hos kollegor och studenter inom sitt område, till exempel genom undervisning i ämnet psykoterapi, men även genom metodutveckling, psykoterapiforskning och författande av läromedel i psykoterapi.

Utbildningen ges med fem inriktningar:

  • Psykodynamisk psykoterapi - vuxna
  • Familjeterapi
  • Kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi -vuxna

 

Programmets innehåll

Psykoterapeutprogrammet är en sammanhållen utbildning som leder till psykoterapeutexamen, vilket uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 90 högskolepoäng under en treårsperiod.

Under utbildningens gång fördjupas följande teman av betydelse för psykoterapeutyrket; professionella och etiska förhållningssätt; psykoterapeutisk metod; diagnostisering och bedömning; intervention och prevention; utvärdering och kritisk reflektion; vetenskapsteori och metodfrågor samt vetenskaplig kommunikation. Inom ramen för programmet genomförs även ett vetenskapligt examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. En betydande del av utbildningen upptas av eget psykoterapeutiskt klientarbete under handledning. Under detta moment tränas och prövas studentens förmåga att bedriva psykoterapi.

Under utbildningen ska, utöver de 30 timmar egenterapi som krävs vid antagningen, 50 timmar egenterapi genomföras. Minst 30 timmar därav ska vara inom den valda inriktningen. För familjeterapeutisk inriktning skall minst 30 timmar avse familjerekonstruktion. Du svarar själv, och på egen bekostnad, för att egenterapin blir fullgjord i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter. Terapeuterna som anlitas ska vara legitimerade psykoterapeuter.

Utbildningen ges på halvfart under sex terminer och den studerande är parallellt med studierna yrkesverksam på minst 25 %. Samtliga kurser inom psykoterapeutprogrammet är på avancerad nivå.

 

Efter kursen

Psykoterapeutexamen berättigar till legitimation som psykoterapeut, en legitimation som på begäran utfärdas av Socialstyrelsen. Psykoterapeuter finns inom en rad områden inom offentlig sjuk- och hälsovård, men många arbetar är även verksamma med privatmottagningar eller arbetar inom avtal med försäkringsbolag, kommun och landsting.

Ansökningsförfarande och handlingar som ska bifogas din anmälan hittar du här: https://www.psy.lu.se/utbildning/att-studera-psykologi/att-studera-pa-p… 

Mer om utbildningen hittar du på http://www.psy.lu.se/studera/psykoterapeutprogrammet_1408594645

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Eva Malmberg
Inriktningsansvarig
E-post: eva [dot] malmberg [at] psy [dot] lu [dot] se
Universitetsadjunkt vid Institutionen för psykologi
Telefon:+46 46 222 87 72
Rumsnummer:O307

Isabelle Hansson
Studievägledare
E-post: studievagledare_ppt [at] psy [dot] lu [dot] se 

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Behörighet kräver

- psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser), läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, socionomexamen 210 hp eller motsvarande examen. För de två sistnämnda grupperna krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning på högskola 45 hp eller en sammanhängande psykoterapiutbildningen om 240 timmar undervisning, klientarbete minst 2 terminer och 60 handledningstimmar individuellt eller 120 handledningstimmar i grupp

- egenterapi om minst 30 timmar individualterapi alt. 60 timmar gruppterapi hos leg. psykoterapeut, terapin måste vara avslutad vid ansökningstillfället

- minst två års erfarenhet av terapeutiska arbetsuppgifter under handledning efter avslutad grundläggande psykoterapiutbildning

- pågående arbete med psykoterapi. Intyg krävs från arbets- eller uppdragsgivare att du under utbildningstiden arbetar deltid med kliniskt patientarbete där den valda inriktningen kan praktiseras och du har möjlighet psykoterapeutiskt arbeta med klienter så att meningsfull handledning i psykoterapi kan bedrivas under hela utbildningstiden

- kunskaper i svenska och engelska motsv. grundläggande behörighet

Urval

Urvalet sker genom en samlad bedömning av den sökandes tidigare meriter. Meriter som beaktas är i huvudsak tidigare relevant utbildning, relevant forskningserfarenhet, psykoterapihandledning, erfarenhet av egenterapi och relevant yrkeserfarenhet. Sökande ska sammanställa sin tidigare meriter enligt anvisningar på utbildningens hemsida.

Dokument som ska bifogas ansökan

Observera att du ska fylla i utbildningens meritblankett samt bifoga handlingar som styrker denna och din behörighet. Blanketten och handlingarna ska skickas in eller laddas upp tillsammans med din ansökan på antagning.se enligt de anvisningar som finns där.

På utbildningens egen webbplats hittar du meritblanketten och mer information om hur du fyller i den

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 5 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Psykoterapeutprogrammet, Psykodynamiskt orienterad psykoterapi - vuxna är 210 000 SEK.