Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Strategisk kommunikation och digitala medier - Kandidatprogram

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Bildcollage. Studenter runt ett bord samt byggnader vid Campus Helsingborg.

Beskrivning

Vill du arbeta som strateg i det digitala landskapet? Är du intresserad av att leda och designa digitala produktioner? Vill du lära dig mer om påverkan i det digitala landskapet? En examen i strategisk kommunikation och digitala medier ger dig möjlighet att sätta din egen prägel på kommunikationsyrket i digitala miljöer! 

Digitala medier förändrar villkoren för organisationers kommunikation och interaktion med det omgivande samhället. Konsumenter, medborgare och medarbetare ställer idag nya krav på kommunikationen i och kring organisationer och hänsyn behöver tas till såväl sociala som kommunikationsteknologiska aspekter.

Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier erbjuder en flervetenskaplig utbildning med målet att du ska bli expert på digital kommunikation.

Utbildningen

Programmet ger dig grundläggande kommunikationsteorier och specifika teoribildningar kopplat till olika aspekter av kommunikationsstrategi såsom varumärke, PR, ledarskap, och krishantering, men tränas också i strategiska och tillämpade aspekter av digitala medier, till exempel webbdesign, visuell kommunikation och digital projektledning. Du lär dig att hantera digitala kampanjer, webbpublicering, utvärdera organisationers närvaro på digitala plattformar, samt planera och koordinera digitala projekt. Under programmets femte termin har du möjlighet att profilera din utbildning genom en praktikperiod eller utlandsstudier. Hos oss möter du lärare med olika ämnesbakgrunder. Delar av utbildningen ges på engelska. 

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta både strategiskt och operativt med organisationers kommunikation. Som exempelvis:

  • digital kommunikationsstrateg
  • konsult eller projektledning inom digitala kommunikationsprojekt
  • ansvarig för extern och intern kommunikationsplanering
  • webbstrateg
  • webbredaktör för sociala medier och andra digitala plattformar

Utbildningen förbereder också för fortsatta studier på avancerad nivå.

 

Film om programmet

Studenten Christina berättar vad som kännetecknar ämnet strategisk kommunikation.


Programmets innehåll

Första årets kurser läser du tillsammans med studenter på kandidatprogrammet i strategisk kommunikation.

Läs mer nedan om innehållet de olika terminerna.

Du får förståelse och kunskap om vad som utmärker strategisk kommunikation och dess flervetenskapliga grund. Under den första terminen får du verktyg för att kunna analysera kommunikation från olika perspektiv i samhälleliga och organisatoriska sammanhang.

Den andra terminen består av kurser som breddar kunskaperna inom kommunikation. Du studerar varumärkeskommunikation och varumärkens roll för skapande av sociala och kulturella identiteter och du lär dig skriva för olika typer av medier. I den avslutande kursen lär du dig grunderna i digital kommunikation och utvecklar praktiska och analytiska färdigheter för att arbeta med strategisk kommunikation i digitala medier. 

Du läser de flesta kurserna på engelska och skriver en större uppsats om ett valfritt ämne i strategisk kommunikation. Du lär dig analysera politisk kommunikation och opinionsbildning i förhållande till traditionella och digitala medier med hjälp av vetenskapliga metoder.   

I den första kursen på den fjärde terminen lär du dig om företagsekonomiska grundbegrepp och finansiell kommunikation. Du genomgår medieträning och håller i en presskonferens. Därefter läser du två inriktningskurser i visuell kommunikation och digital marknadskommunikation i vilka teori varvas med praktik.

Under denna termin gör du en yrkespraktik samt läser en kurs i digital projektledning.  Praktiken förbereder dig inför det framtida yrkeslivet och skapar relationer med framtida arbetsgivare. Du kan även välja att läsa valbara kurser vid ett utländskt lärosäte. 

I den första kursen på din sista termin får du möjlighet att använda dina erhållna kunskaper i strategisk kommunikation när du ska förstå, analysera och arbeta med kris- och förändringskommunikation. Du får även fördjupade kunskaper i att självständigt formulera kritiska frågeställningar, genomföra empiriska undersökningar med hjälp av olika metoder och analysera ett insamlat material.

Avslutningsvis skriver du en akademisk uppsats utifrån ett avgränsat forskningsproblem i strategisk kommunikation och digitala medier.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Cecilia Nygren

Telefon: +46 42 35 65 95

E-post: studievagledare [at] isk [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Helsingborg, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 6 juni 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)17,05
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)17,27
Folkhögskolebetyg (BF)*
Högskoleprovet (HP)0,65

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 55 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Strategisk kommunikation och digitala medier - Kandidatprogram är 345 000 SEK.

Karriär

Möt våra studenter och lärare