Jane Magnusson

Har läst kursen SOCIALT ARBETE: UTVÄRDERINGSTEORI OCH UTVÄRDERINGSMODELLER

To Socialt arbete: Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller
Jane Magnusson, tidigare student

Namn: Jane Magnusson

Yrke: Konsult inom utvärdering och processtöd och delägare i Klyo Consulting, ett konsultföretag inom utvärdering, utbildning och processtöd