Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialt arbete: Professionella bedömningar - Teori och praktik

Kurs 5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen Socialt arbete: Professionella bedömningar - Teori och praktik är unik. Den är den enda fristående kursen i Sverige som ger fördjupade kunskaper om bedömning i socialt arbete. Bedömning och beslutsfattande utgör centrala aktiviteter i allt professionellt socialt arbete, och i den här kursen tar vi utgångspunkt i bedömningar och bedömningspraktiker i socialt arbete generellt och i din egen professionella praktik.

Vad är specifikt med kursen?

Vilka olika slags bedömningar gör du i ditt arbete? Vilka olika kunskaper använder du i dina bedömningar? Hur relaterar dina bedömningar till ditt handlingsutrymme? Hur kan du på ett ansvarsfullt sätt använda din intuition i dina bedömningar? Hur kan du gå till väga för att kritiskt analysera dina bedömningar och dess grunder? Vilken roll spelar arbetsgruppens bedömningspraktiker? Kursen syftar till att ge kunskap om teoretiska perspektiv på och resultat från empiriska studier av professionella bedömningar, med särskild tillämpning i socialt arbete. Ett centralt antagande är att socialarbetares kunskapsanvändning tar sitt främsta uttryck i deras bedömningar och i de handlingar som följer, och att det är genom att skärskåda sina bedömningar och bedömningsgrunder som man får syn på vilken kunskap man använder i praktiken och på hur man tänker när man använder kunskapen. 

Vi tar upp klassisk och aktuell forskning om bedömning i professionellt arbete

Inom den psykologiska forskningen om bedömning som tankeprocess finns en sedan länge etablerad distinktion mellan långsamt analytiskt tänkande och snabbt intuitivt tänkande. På kursen knyter vi an till distinktionen, och vi tar hjälp av ett par vetenskapligt vedertagna modeller för att tänka långsamt – för att därigenom få möjlighet att kritiskt analysera vår egen och andras kunskapsanvändning. Vi diskuterar styrkor och potentiella faror med det snabba intuitiva tänkandet – hur det både utgör en oundgänglig del av den professionella praktikerns tänkande och kan resultera i tankefel. Vi fokuserar också på bedömningens själva innehåll, och på vilken betydelse faktorer av olika slag (lagstiftningen, organisationen, professionen, arbetsgruppen, den egna erfarenheten) har för de slutsatser vi kommer fram till om de praktiska problem vi har att lösa.

Vi arbetar med flera aktuella teman i socialt arbete

Inom ramen för kursens praktiska moment kommer du som student att få utreda och kritiskt diskutera bedömningens plats i en evidensbaserad praktik, resonera om bedömning i relation till utvecklingen av expertis, identifiera och diskutera fördelar och nackdelar med att göra bedömningar individuellt kontra i grupp, samt kritiskt värdera den praktiska användbarheten hos olika strategier för att undvika tankefel i det sociala arbetets praktik.

Varför ska du välja denna kurs? Vad får du med dig?

Kursen ger dig verktyg för att i din nuvarande eller framtida yrkesutövning reflektera kring och utveckla dina egna tankeprocesser (kunskap om bedömningar) och din kunskapsanvändning och expertis (kunskap i bedömningar) på det sociala arbetets fält. Kursen, som ges för första gången våren 2024, är unik i sitt slag – det är den enda fristående kursen i Sverige som ger fördjupade kunskaper om bedömning i socialt arbete.

Kursens upplägg

Kursen läses på kvartsfart, distans. Detta innebär att vi har videosammankomster en halvdag i veckan, alternativt en dag varannan vecka. För att underlätta kursdeltagande för yrkesarbetande försöker vi koncentrera undervisningen till en viss veckodag. Våra videosammankomster består av föreläsningar, seminarier och workshops.

Kursens examination

Kursen examineras genom två workshops under kursens gång och ett slutpaper.

Lästips för dig som är intresserad av kursen

Wallander, L. (2022). Socialarbetarens expertis: Kunskap i och om professionella bedömningar, i A. Angelin & T. Hjort (red), Socialt arbete i förändring - utmaningar och villkor inom utbildning, forskning och praktik (ss. 221-250). Lund: Lunds universitet (Jubileumsbok 2022). Socialt arbete i förändring: utmaningar och villkor inom utbildning, forskning och praktik | Open Books at Lund University

Kursen är på 5 hp och läses på distans. Perfekt för dig som yrkesarbetar!

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studierektor

Gabriella Scaramuzzino

Telefon: +46 733 69 75 50

E-post: gabriella [dot] scaramuzzino [at] soch [dot] lu [dot] se

Utbildningskoordinator

Helena Gyllensvärd

E-post: info [at] soch [dot] lu [dot] se

Kursföreståndare

Lisa Wallander

Telefon: +46 46 222 03 15

E-post: lisa [dot] wallander [at] soch [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Socionomexamen eller kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande samt Svenska 3.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 25%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 maj 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 40 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialt arbete: Professionella bedömningar - Teori och praktik är 9 167 SEK.