Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenska: Språklig inriktning - grundkurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Kanske har det svenska samhället aldrig varit så skrivande och läsande som nu. Samtidigt är variationen i hur vi använder det svenska språket i olika situationer och genrer stor. För att göra det ännu mer komplicerat så förändras språket hela tiden, och olika grupper har olika språkbruk och olika attityder till språket. Det här kan göra det svårt att navigera i vår språkliga och textcentrerade värld.

Kursens innehåll

På vår grundkurs i svenska lär du dig att inta ett vetenskapligt förhållningssätt till det svenska språket och du får öva dina praktiska färdigheter i både skrift, tal och analys.  

I delkursen Tala, skriva, övertyga tränar du på framförandeteknik, textuppbyggnad, språkriktighet och övertygande språkbruk. Du utvecklar din medvetenhet om genrekrav och en viktig del av delkursen är att du ska förbättra din förmåga att kritiskt granska andras texter och bearbeta dina egna.   

I delkursen Svensk grammatik lär du dig om språkets byggstenar på djupet. Du tränar dig i att analysera och beskriva svenska språket på olika nivåer: ord-, fras- och satsnivå, med avseende på form, funktion och betydelse. Delkursen ger en viktig grund för alla som vill arbeta med språket. Om vi vill förstå varför det ibland blir fel, eller hur man kan formulera något bättre, är den grammatiska verktygslådan oumbärlig.    

I delkursen Textkunskap och textanalys lär du dig språkvetenskaplig textanalys. Du tränar dig i att beskriva texters och genrers stil och språkliga drag med hjälp av textanalytiska verktyg. Du får insikter i vad som gör texter läsbara och begripliga och du lär dig se hur texters utformning skapar en viss förståelse hos läsaren, och på så vis kan användas för att övertyga, manipulera eller på olika sätt styra läsarens tolkning av innehållet.    

I delkursen Svenska språket i vår egen tid använder du språksociologiska angreppssätt för att beskriva den moderna svenskans regionala och sociala variation och utveckling. Här utvecklar du din förståelse för sambandet mellan språk och samhälle och du lär dig att inta ett språkvetenskapligt förhållningssätt till språknormer och attityder till språkbruk.   

Som helhet ger grundkursen i svenska en god förståelse för språket och dess roll i vårt samhälle. Kursen lägger grunden till fortsatta akademiska studier av svenska, eller grunden för studier eller yrkesliv där språket är ett viktigt arbetsredskap. Kursen ger dig ett vetenskapligt perspektiv på de kunskaper du redan har i svenska. Om du inte har svenska som modersmål, och i första hand läser för att utveckla ditt eget språk, finns särskilda kurser inom ämnet Svenska för studerande med utländsk bakgrund. Inom dessa arbetar vi mer praktiskt med syftet att du ska träna din egen språkförmåga. 

Efter studierna  

Kursen vänder sig till dig som i din framtida yrkesverksamhet kommer att ha det talade eller skrivna ordet som ditt viktigaste arbetsredskap. Det kan vara som journalist, reklamskribent, förlagsredaktör, tolk eller översättare, men det kan också vara som lärare, jurist, kurator, psykolog och läkare. Alla behöver ha god förståelse för språk och språkbruk. Även du som siktar på ett jobb inom administration och myndigheter kan med fördel bygga ut din examen med svenska, eftersom ämnet ger såväl en förståelse för språkets betydelse som praktiska färdigheter.   

Skolämnet svenska är på universitetsnivå uppdelat i svenska och litteraturvetenskap. Om du har tänkt ansöka till en kompletterande pedagogisk utbildning för att bli lärare i svenska är grundkursen i svenska i kombination med studier i litteraturvetenskap en möjlig väg dit. 

Kursens placering

Studieämnet Svenska kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i svenska/nordiska språk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Svenska

Besöksadress
Helgonabacken 12, 223 62 Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

+46 46 222 87 10

https://www.sol.lu.se/nordiska/

Marina Hansson

Studievägledare

+46 46 222 84 60

marina [dot] hansson [at] kansliht [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 9 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska: Språklig inriktning - grundkurs är 55 000 SEK.