Svenska: Tala, skriva, övertyga

Kurs 7.5 högskolepoäng

Vill du förbättra dina skriftliga och muntliga spåkfärdigheter?  Kursen Tala, skriva, övertyga ger dig teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i svenska och gör dig medveten om genrekrav inom yrkesliv och högre studier. Ett särskilt fokus ligger på förmågan att övertyga. I kursen går vi igenom framförandeteknik, textuppbyggnad, språkriktighet och språkvårdsfrågor. En viktig del av kursen är att du ska utveckla din förmåga att kritiskt granska andras texter och bearbeta egna.

Kursen ingår också som delkurs i Svenska, språklig inriktning, grundkurs (SVEA11) samt som en av kurserna i kurspaketet Introduktionstermin: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-PTT01/19901

Mer om utbildningen hittar du på https://www.sol.lu.se/kurs/SVEB20

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Svenska

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

+46 46 222 87 10

https://www.sol.lu.se/nordiska/

Åsa Wikström

Studievägledare

+46 46 222 86 99

asa [dot] wikstrom [at] sol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På svenska, distansutbildning

Studieperiod

30 september 2020 - 30 oktober 2020

Ansökan

Kan enbart ansökas som en del av ett kurspaket.

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

18 februari 2021 - 23 mars 2021

Ansökan

Kan enbart ansökas som en del av ett kurspaket.

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

18 januari 2021 - 23 mars 2021

Ansökan

Sista ansökningsdag 2020-10-15

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska: Tala, skriva, övertyga är 13 750 SEK.