Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Fonetik och uttal II

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Fördjupa dina kunskaper om och färdigheter i svenskans fonetik och uttal

Du som redan har läst den första kursen i Fonetik och uttal kan nu fördjupa dina kunskaper om den moderna svenskans fonetiska och fonologiska egenskaper, på segmentell såväl som prosodisk nivå. Relationen mellan morfologi och prosodi tas upp, och ordförrådet delas in i grupper baserat på ordens prosodiska egenskaper. Du får också inblick i några viktiga geografiska och sociala varieteter. 

Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i ett fonetiskt och/eller fonologiskt specialområde med relevans för den moderna svenskan, som väljs i samråd med läraren. Genom hela kursen läggs mycket fokus på uttalsträning, så att du kan etablera en förståelse för kopplingen mellan de teoretiska begreppen och den fysiska realisationen av språkljuden. Uttalsträningen sker inom ramen för de lärarledda seminarierna såväl som – via inspelning av den egna rösten – i de obligatoriska hemuppgifterna.

Kursens genomförande

Kursen ges på distans med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas. Kursen innehåller regelbundna lektioner på Zoom på dagtid. Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset under hela kursperioden.

Det ingår 4 till 8 obligatoriska inlämningsuppgifter på kursen som innefattar inspelning av den egna rösten.

Kursens placering

De fem kurserna i ämnet Svenska för studerande med utländsk bakgrund riktar sig till den som redan har behörighet i svenska för högskolestudier, men ändå känner behov av att arbeta mer med språket. Kurserna omfattar 7,5 hp vardera och kan ingå i en examen, men inte utgöra ett huvudområde.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Svenska

Besöksadress
Helgonabacken 12, 223 62 Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

+46 46 222 87 10

https://www.sol.lu.se/nordiska/

Marina Hansson

Studievägledare

+46 46 222 84 60

marina [dot] hansson [at] kansliht [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt godkänt resultat från kursen SVEF24 (Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Fonetik och uttal, 7,5 hp) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Samtliga behöriga som sökt i tid får plats.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 25%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Fonetik och uttal II är 13 750 SEK.