Sara Gunnarsson - KU Leuven, Belgien

”Att göra praktiken som en del av sitt examensarbete är jättebra!”

Till Civilingenjörsutbildning i elektroteknik

Fakta: Sara Gunnarsson

bild på sara

Ålder: 25

Huvudämne vid Lunds universitet: Civilingenjör i elektroteknik

Har studerat i 6 år vid Lunds universitet

Praktikplats vid organisation: KU Leuven

Gjort sin praktik i: Belgien

Praktikperiod: juni - november 2016

E-post:saragunnarsson91 [at] gmail [dot] com

Bild på Oskar

Praktikanter berättar om utlandspraktik

Erfarenheter och tips!