Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Process för hållbar renovering av byggnader

Kurs 4 högskolepoäng

Beskrivning

Dagens renoveringar är komplexa där tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter står i fokus men där även faktorer såsom sociala och arkitektoniska aspekter behöver hanteras i relation till hela renoveringsprocessen. Syftet med kursen är dels att förmedla grundläggande kunskaper och frågeställningar om renovering av byggnader och hållbarhet ur ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt perspektiv, dels att praktiskt träna de studerande i att använda ett verktyg för att i praktiken bedöma olika renoveringsåtgärder i en faktisk byggnad. Kursen utgår från SIRen-processen som beskriver aktiviteter som genomförs vid olika skeden i byggprocessen. SIRen-processen har tagits fram nyligen som ett resultat av transdisciplinär forskning inom en stark forskningsmiljö SIRen med koppling till Nationellt renoveringscentrums nätverk. Kursen riktar sig till studerande som har en eftergymnasial utbildning och som är yrkesverksamma inom bygg- eller fastighetssektorn. Efter avslutad kurs har de studerande förståelse för de komplexa aspekter som måste hanteras för en hållbar renovering och kan använda ett ramverk och ett antal verktyg som baseras på den senaste nationella transdisciplinära forskningen om renovering av byggnader.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Dennis Johansson

E-post: dennis [dot] johansson [at] hvac [dot] lth [dot] lu [dot] se

Kursansvarig

Petter Wallentén

E-post: petter [dot] wallenten [at] byggtek [dot] lth [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 17%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Process för hållbar renovering av byggnader är 11 333 SEK.