Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbar AI? Sociala och miljömässiga effekter av artificiell intelligens

Kurs 5 högskolepoäng

Beskrivning

Artificiell intelligens (AI) har snabbt blivit synonymt med social och ekonomisk förändring. På kort tid har den spridit sig till livets alla hörn, från det privata till det professionella till det offentliga, och utvecklingen visar inga tecken på att sakta ner. Men vad betyder den snabba introduktionen av denna teknik för samhället? Hur ser vi till att dess ekonomiska inverkan inte skapar fler sociala eller samhälleliga problem än den löser? Hur kan förändringen av AI göras mer hållbar, inte bara för oss människor, utan för våra planetära resurser?

Den här kursen utforskar de sociala, ekonomiska och miljömässiga förändringar som utvecklingen inom AI medför. Den syftar till att ge kritiska och analytiska verktyg för att undersöka AI-förändringsprocesser och styra dem i mer hållbara riktningar. Detta uppnås med fokus på: (1) det konceptuella och empiriska ursprunget till ‘hållbarhet’ och ‘artificiell intelligens’, och teoretiska ramar för att utforska och förstå hur dessa är relaterade; (2) AI-systemens sociala och materiella ursprung, med särskild uppmärksamhet riktad mot deras osynliga produktionsprocesser och miljökostnader; och (3) tillämpningar och effekter av AI inom nyckelområden för det sociala, det ekonomiska och det miljömässiga.

Genom en kombination av onlineföreläsningar och seminarier om central litteratur kommer kursdeltagarna att utveckla kunskap om utmaningar och möjligheter för AI att bidra till positiv social, miljömässig och ekonomisk förändring. De kommer att lära sig hur man använder hållbarhetsramverk inom AI-området, hur man identifierar AI-systemens reflexivitet (dvs. deras förmåga att förbättra den ohållbara bas som de är byggda på) men också de rebound-effekterna som hotar att undergräva deras positiva effekter, och kommer att utveckla kritiska och konceptuella förmågor för att analysera de många och motstridiga konsekvenser av dessa framväxande teknologier. På detta sätt syftar kursen till att ge praktisk samhällsvetenskaplig kunskap till livslångt lärandestudenter (med erfarenhet från privat eller offentlig sektor) såväl som ingenjörsstudenter (som komplement till deras tekniska lärande).

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

James White

E-post: james [dot] white [at] lth [dot] lu [dot] se

Kursansvarig

Stefan Larsson

E-post: stefan [dot] larsson [at] lth [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt 90 hp i avslutade kurser.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Antal träffar:
10 av vilka 10 är obligatoriska

Studieperiod

2 september 2024 - 3 november 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Hållbar AI? Sociala och miljömässiga effekter av artificiell intelligens är 14 167 SEK.