Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gerontologi och geriatrik inom äldreomsorgen

Kurs 3 högskolepoäng

Beskrivning

Vill du veta mer om hälsofrämjande och förebyggande arbete i kommunal äldreomsorg? Att utveckla evidensbaserad praxis är viktigt för att möta en åldrande befolknings behov av vård och omsorg.

Kursens innehåll

Den här kursen är för dig som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och vill öka dina kunskaper inom områdena gerontologi och geriatrik. Kursen utgår från frågor aktuella inom äldreomsorgen och du kommer att lära dig mer om hur evidensbaserad praxis kan utveckla verksamheten i en hälsofrämjande och förebyggande inriktning.

Under kursens gång studerar vi:

  • Åldrande och ålderism.
  • Vanligt förekommande geriatriska sjukdomar och skador/tillstånd.
  • Begreppet evidens.
  • Tillämpning av evidensbaserad praxis.
  • Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.

Kursens genomförande

Kursen löper över åtta veckor på deltid 25%. Kursen ges digitalt i kombination med ett tillfälle på campus som är obligatoriskt. Kursen bygger på att deltagarna aktivt bidrar med reflektioner och idéer som tar utgångspunkt i deras praktiska arbete.

I kursen ingår föreläsningar, studier av litteratur och webbaserad information, praktiska övningar för informationssökning och kritisk granskning, deltagarpresentationer samt gruppdiskussioner/seminarier. En digital lärplattform kommer att användas för kommunikation och information kring studieuppgifter och examinationsuppgift. Närvaro och aktivt deltagande krävs vid föreläsningar och seminarium under kursdagar på campus. Genomförande av examensuppgift i lärplattformen är obligatoriskt.

Efter kursen

Efter kursen kommer du att ha erhållit fördjupade kunskaper om åldrande, vanligt förekommande sjukdomstillstånd och skador och betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Detta gör att du kommer att ha en fördjupad kunskap om evidensbaserad praxis inom äldreomsorg.

Du når kursplanen via länk till kursplan, se nedan.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Pia Hovbrandt

E-post: pia [dot] hovbrandt [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

E-post: fris_studsoc [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen från arbetsterapeut-, audionom-, fysioterapeut- (sjukgymnast-), logoped-, psykolog-, sjuksköterske-, dietistprogrammet eller motsvarande inom hälsovetenskap.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Helsingborg, deltid 25%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
1 av vilka 1 är obligatoriska

Studieperiod

7 oktober 2024 - 1 december 2024

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Gerontologi och geriatrik inom äldreomsorgen är 8 000 SEK.