Henrik, diagnostikansvarig på vårdföretag

Har läst programmet Service Management, inriktning Health

Till Service management, Hälsa - Kandidatprogram

All kunskap jag förvärvat under utbildningen har jag med mig mer eller mindre hela livet, det fina är jag fått verktygen att hitta information, utvärdera innehållet och applicera det i arbetslivet.

Henrik Sjöholm

Namn: Henrik Sjöholm

Befattning: Diagnostikansvarig

Organisation: Min Doktor

Läste: Service management, inriktning Hälsa

Tog examen: 2011