Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ljudmiljöcentrum

Telefon: +46 46 222 31 40
Besöksadress: Helgonavägen 3, Lund
Postadress: Box 192, 221 00 Lund
Ljudmiljöcentrum är ett tvärvetenskapligt centrum för att initiera, samordna och stimulera tvärvetenskaplig forskning om ljud och ljudmiljö och hur människa och samhälle påverkas av dessa. Förutom tvärvetenskaplig forskning inom centrets ramverk, stimuleras ung och ny forskning genom stöd till studieresor och ansökningar för projekt till större finansiärer. Centret producerar tvärvetenskapliga symposier, en skriftlig rapportserie samt håller en webbsida http://www.ljudcentrum.lu.se och nyhetsbrev. Centret vill öka medvetenhet om ljudfrågor, både om bullerexponering och om ljudmiljö som källa till rekreation, livskvalitet och kommunikation. Centret vill via spjutspetsforskning skapa verktyg att hantera ljudmiljöer vare sig det gäller infrastrukturer för trafik och stadsbyggnad, hälsofrågor eller påverkan på lyssnande och lärande. Bland forskningsprojekt kan nämnas de AFA-finansierade i samarbete med DTU i Danmark ”Speakers Comfort” och ”Damage and healing processes for voice health” samt ”Tysta Områden”.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen