Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Personlig patologi och cancerbehandling

Trots de senaste årtiondenas betydande framsteg inom cancerforskningen, vilket bland annat avspeglas i ett ständigt ökande utbud av nya läkemedel, har cancerdiagnostiken, som bedrivs av patologer, inte utvecklats i samma takt. För att uppnå visionen om individualiserad cancerbehandling måste därför den kliniska patologin utveckla bättre verktyg för att kunna identifiera biologiska särdrag, s.k. biomarkörer, hos enskilda tumörer, som ger information om prognos och effekt av olika typer av behandlingar. Min forskning har som främsta fokus att identifiera sådana biomarkörer. För detta ändamål utför vi storskaliga antikroppsbaserade analyser av olika proteiner i humana tumörer. Vi studerar såväl tumörcellerna som den omgivande mikromiljön, t ex samspelet med immunförsvaret. De mest lovande biomarkörkandidaterna studeras sedan även i olika modellsystem med cancercellinjer. Vi studerar även hur genetiska och livsstilsrelaterade faktorer påverkar tumörutveckling och överlevnad.
 • Forskningsprojektdeltagare
 • Forskningsprojektdeltagare
 • Forskningsprojektdeltagare
 • Forskningsprojektdeltagare
 • Projektledare
 • Forskningsprojektdeltagare
 • Forskningsprojektdeltagare
 • Forskningsprojektdeltagare
 • Forskningsprojektdeltagare
 • Forskningsprojektdeltagare
 • Forskningsprojektdeltagare

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen