Filipe Pereira

E-post: filipe [dot] pereira [at] med [dot] lu [dot] se

Forskargruppschef vid Cellulär omprogrammering i hematopoes och immunitet
Telefon: +46 46 222 49 19
Mobil: +46 72 243 00 14
Rumsnummer: BMC A1210
Besöksadress: Sölvegatan 17, Lund

Universitetslektor vid Avdelningen för molekylärmedicin och genterapi
Telefon: +46 46 222 49 19
Mobil: +46 72 243 00 14
Rumsnummer: BMC A1210
Besöksadress: Sölvegatan 17, Lund

Principal Investigator vid LUCC - Lunds universitets cancercentrum