Anna Mansfeld

Email: anna [dot] mansfeld [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Kommunikatör vid Kommunikativt verksamhetsstöd
Telefon: +46 46 222 31 58
Mobil: +46 72 734 23 00
Rumsnummer: BotMus 211
Besöksadress: Botaniska Museet, Östra Vallgatan 18, Lund

Beskrivning

Jag är förvaltningens internkommunikatör och arbetar med kommunikationsstöd till interna processer. I detta ingår att vara redaktör för Gemensamma förvaltningens interna nyhetsbrev och mejlutskick till fakulteterna. Jag är även samordnare av Medarbetarwebben och Staff Pages.