Hani Younes

Email: hani [dot] younes [at] nateko [dot] lu [dot] se

Doktorand vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Mobil: +46 76 426 97 91
Rumsnummer: 286
Besöksadress: Sölvegatan 12, Lund