Berit Møller Christensen

Email: berit [dot] moller_christensen [at] med [dot] lu [dot] se

Universitetsadjunkt vid Hälsa i ett tvärvetenskapligt perspektiv
Rumsnummer: HSC

Universitetslektor vid Kansli för hälsovetenskaper